SEARCH

Βρήκαμε 742 Αποτελέσματα για ""

3D Virtual Consultation
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/plhrofories/3d-virtual-consultation/
Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για την Κλινική μας, να είμαστε η πρώτη και μοναδική κλινική που προσφέρει το προηγμένο σύστημα 3D Vectra XT, στην Ελληνική επικράτεια. Τώρα μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμά σας 360°, πριν το χειρουργείο σας. Με την προηγμένη αυτή τεχνολογία, σας
3D Virtual Consultation
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/info/3d-virtual-consultation/
It is a great honor and joy for us and our Clinic of Excellence “Plasis”, to be the first and only clinic in Greece that offers you the 3D Vectra XT Virtual Consultation.    You can now see your post-operative result in 360°, before you go into surgery. This highly advanced technology, gives you the opportunity to sculpt your body in the way that you want it be. That will also help our doctors out, in understanding what you really want, in every detail. Now, with the 3D Vectra XT
Age Spots Removal
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/wellness-anti-aging-beauty/sun-damage-and-age-spot-removal/
Sun damage also drains our skin of its collagen an important protein in the human body that is responsible for the skin’s suppleness and youthfulness. Collagen works like a hydrating gel encasing the cells, providing a healthy glow to the complexion. When it is absent, the skin becomes rough , dull and hollow. If sun damage continues, it can even trigger the skin cells to begin reproducing at an abnormal rate, which we know as cancer. Excessive sun exposure can cause the over production of
Body
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/body-contouring/
The most common type of body contouring patients Athens plastic surgery provider Dr. Tzamantaki sees are those who have had children and who have lost their skin elasticity and have areas of fatty tissue that makes them look disproportionate. Restoring these curves can be dramatic and many of our patients are shocked at how good they look. Many times patients say that “they did not think this was possible.” In the media, procedures that restore a woman’s body back to its
Bright Show Treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/wellness-anti-aging-beauty/bright-show-treatment/
This is the best treatment if you want instant flawlessness without downtime, redness or swelling. That treatment relaxes you and leaves you camera-ready. Whether you have a big event or an important weekend, this is just the right treatment to look at your very best. THE TREATMENT INCLUDES: Skin analysis 3D Vectra XT Enzymatic purifying mask Oxygenation and Brightening with PollogenTM Vitamin and antistress mask OPERA LED Light for renewal and hydration of your epidermal
Bright Show Treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/bright-show-treatment/
Αυτή η επιλογή είναι η εξαιρετική θεραπεία εάν θέλετε άμεση Λάμψη χωρίς οίδημα, ερυθρότητα ή χάσιμο χρόνου. Η θεραπεία, σας ηρεμεί, καταπραΰνει το πνεύμα και σας ετοιμάζει για τη μεγάλη εμφάνιση!!! Όταν έχετε ένα απαιτητικό event, είτε ένα σημαντικό Σαββατοκύριακο, αυτή είναι
Chemical Peels
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/wellness-anti-aging-beauty/chemical-peels/
Unlike other chemical peels which can be traumatic and aggressive for your skin, we only use advanced skin peels, with the latest technology and organic acids. It’s popular to every women due to its gentle nature while still having effective results on the skin. Customized peels treatments are a popular non-surgical cosmetic therapy which can be used in Summer Months unlike many other chemical peels. The skin peel treatment we provide you, does not irritate the surface of the skin.
Cookie Policy
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/plhrofories/cookie-policy/
This site uses cookies - small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to
Dermapen
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/wellness-anti-aging-beauty/microneedling-dermapen/
Clinic of Excellence “Plasis” always pioneer in Greece we are the first Clinic that  provide these treatments in our clients to help them achieve flawless  and tighter skin. The original DermapenTM Therapy, is an award winning non-surgical skin rejuvenation procedure, that stimulate the skin to regenerate and repair its self naturally and safely, creating smoother, brighter, healthier, younger-looking skin  and epidermal layers. The Dermapen microneedling pen provides an
Dermapen 4
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/dermapen-dermaroller/
Είναι μία ελάχιστα τραυματική διαδικασία ανανέωσης της επιδερμίδας, προκαλώντας εκατοντάδες μικροτραυματισμούς στην επιφάνεια της. Αναγκάζει το δέρμα να επουλώσει προκαλώντας ένα φρεσκότερο, λαμπερό, απαλό και νεανικό δέρμα. Στην κλινική μας και αυτή η διαδικασία,
Dr Krasonikolakis Titos - CV
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/info/dr-krasonikolakis-titos-cv/
Dr. Krasonikolakis is board- certified General Surgeon, specialized in Breast Surgeryand in Breast Cancer Surgery. He is co-founder of Clinic “Plasis” and the Medical Institute in the Athenian Riviera, practicing Breast Surgery in Athens for over 15 years. For mastectomy patients, his One- Stage Breast Reconstructiontechnique, along with Dr. Tzamantaki Plastic Surgeon, lets them avoid the risk of multiple surgeries and reduce the sense of loss associated with breast cancer surgery. He is
Endoscopic Ligation of Hemorrhoids
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/endoscopic-ligation-of-hemorroids/
Endoscopic Ligations of Hemorrhoids Hemorrhoids are swollen blood vessels in the lower rectum. They are among the most common causes of anal pathology, and subsequently are blamed for virtually any rectal complaint by patients and medical professionals alike. It can be found in both men and women and it is calculated that over 50% of ages over 50, suffer from it.  Common situations that increase pressure within the hemorrhoidal blood vessels and lead to abnormalities include the following:
Face
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/face/
The main purpose of the Facial Aesthetic Surgery is to restore the harmony of the facial features and reduce the signs of aging. For instance you may need a rhinoplasty, or a restoration to a small chin, your eyelids might feel heavy and you feel the need of a rejuvenation or you just might need a total renewal due to the age. The Aesthetic procedures on the face increase our confidence and this is the main reason that we agree to undergo there procedures. Whether this is a relatively
Gastric Banding
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/laparoscopic-gastric-banding/
The development of the modern adjustable gastric band was the vision an early pioneer, Kuzmak in 1983 and was optimized in the last decade. The greatest advantage of this procedure is that is considered by many, to be the least invasive surgery for weight loss. The procedure involves placing an implant, a soft silicone ring with an expandable balloon in the center, around the top part of the stomach. It effectively creates a two-compartment stomach, with a much smaller top part above the
General
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/general/
  What is Laparoscopic Surgery? Laparoscopic surgery could be the greatest evolution of the 20th century, in General Surgery.  The word “laparoscopy” derives from the Greek words “lapara” - meaning 'flank, side', and “skopo” - meaning 'to see'.  So, while during an open surgery there are great incisions made in the abdomen so that the organs can be viewed, in laparoscopic surgery the surgeon performs the operation in the abdomen or pelvis through small incisions with the
Hand Rejuvenation
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/non-invasive-beauty-treatments-antiaging/needling/
Hands undergo the ravages of aging as much as the face does. The soft tissue in the hands, that gives a volumizing appearance, gradually depletes as we age, leaving the veins, tendons and bones more prominent and visible. The skin on the hands, like on the face, becomes looser and more wrinkled as we age, they receive the same amount of sun exposure and they are always less protected. As a result, they suffer from pigmentation and textural problems while aging. While our hands may suffer
Hollywood Glow Treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/wellness-anti-aging-beauty/hollywood-glow-treatment/
The beautiful, shiny, luxurious skin you see on the red carpet can now be yours with this exciting and innovative procedure that improves your skin complexion. It regenerates dying skin cells, rejuvenates skin’s deepest layers, nourishes and hydrates your face, all of that without invasive methods. The result is a fresh, healthy look that radiates youthfulness out of your face. HOW DOES THE PROCEDURE WORK? Hollywood glow treatment is appropriate for all skin tones, types and colors on
Hollywood Glow Treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/hollywood-glow-treatment/
Ένα όμορφο , λαμπερό και ακαταμάχητα νεανικό δέρμα που βλέπουμε στο «κόκκινο χαλί» του Hollywood, μπορεί να γίνει δικό σας, με αυτήν τη θεραπεία ανανέωσης και λάμψης, αποκλειστικά της Κλινικής μας. Ανανεώνει τα νεκρά κύτταρα από τις βαθύτερες στοιβάδες του δέρματος, ενυδατώνει
IV Treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/wellness-anti-aging-beauty/wellness/
Most women suffer from some amount of cellulite and/or skin laxity, no matter what their size is.  Dr. Tzamantaki will help you Smooth out the “orange peel” look and improve the skin quality. A customized approach is used to treat mild to advanced type of cellulite, combining with the treatment of mild skin laxity. Mesotherapy is a medical treatment that involves injections in small quantities, with natural plant extracts, homeopathic agents, pharmaceutical agents and vitamins into the
Laparoscopic Appendicectomy
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/laparoscopic-appendicectomy/
LAPAROSCOPIC APPENDIX REMOVAL (APPENDECTOMY) Appendicitis is an infection of the appendix. Treatment requires an operation to remove the infected appendix. If the operation does not take place, or even delays, appendicitis will result to a perforated appendix and peritonitis. During a classic appendix removal surgery, a 5cm incision is necessary over the right side of the abdomen that is one-third of the distance from the anterior superior iliac spine to the navel (the McBurney incision)
Laparoscopic Cholocystectomy
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/laparoscopic-cholocystectomy/
GALLBLADDERNREMOVAL SURGERY Following the great discovery of laparoscopy, the procedure’s introduction in 1990’s in colecystectomy, changed everything. Cholecystectomy is one of the most commonly performed abdominal surgical procedures and in developed countries, most are performed laparoscopically. During this procedure, using a narrow tube-like instrument (a 5 to 10mm cannula), the surgeon enters the abdomen in the area of the belly-button. A laparoscope (a tiny telescope) connected to
Laparoscopic Fundoplication
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/condition-of-esophagus-laparoscopic-fundoplicatio/
Condition of Esophagus  Gastroesophageal reflux diseaseoccurs when stomach acid frequently flows back into the tube connecting your mouth and stomach (esophagus). This backwash (acid reflux) can irritate the lining of your esophagus. Many people experience acid reflux from time to time. Gastroesophageal is mild acid reflux that occurs at least twice a week, or moderate to severe acid reflux that occurs at least once a week. Most people can manage the discomfort of this problem with
Laparoscopic Gastric Plication
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/laparoscopic-gastric-crimp-gastric-duplicasion/
Laparoscopic gastric plication was recently proposed as a restrictive technique to reduce stomach capacity by infolding the greater curvature with sutures. It is similar to the sleeve gastrectomy but it does not cut away any stomach or implant any device around the stomach (gastric banding). For these reasons, it could be a reasonable option for young patients and for those unwilling to have either a gastric resection or a foreign body implanted, in terms of reversibility. Moreover, the absence
Laparoscopic Hernia Operation
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/laparoscopic-incuinal-restoration/
The hernia repair mini lap is performed using local anesthetic and a small cut (incision) of only 2.5cm, is made. Mesh is placed over the defect to reinforce the belly wall and minimize postsurgical pain (tension-free technique). Experiencing less pain is also due to the size of the incision. Since we are using a local anesthetic, there is no need to place a Foley catheter which means less postsurgical urinary issues. Most people who have laparoscopic hernia repair surgery are able to go home
Laparoscopic Restoration of Diverticulum (Laparoscopic Colectomy)
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/laparoscopic-restoration-of-diverticulum-laparoscopic-colectomy/
Indications for a Laparoscopic Colectomy The indications of a laparoscopic colectomy are the same as those in an open surgery: Ulcerative colitis, diverticulitis, irritable bowel syndrome and others. The most common disease of the intestine, in the Western societies that has started being treated laparoscopically in most cases, is that ofdiverticulitis.   What is Diverticular Disease of Intestine? Diverticula are small, bulging pouches that can form in the lining of your
Laparoscopic Surgery
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/
LAPAROSCOPY WHAT IS LAPAROSCOPIC SURGERY? Laparoscopic surgery could be the greatest evolution of the 20thcentury, in General Surgery.  The word “laparoscopy”derives from the Greek words“lapara”- meaning 'flank, side', and “skopo”- meaning 'to see'.  So, while during an open surgery there are great incisions made in the abdomen so that the organs can be viewed, in laparoscopic surgery the surgeon performs the operation in the abdomen or pelvis through small incisionswith
Laser Αποτρίχωση
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/laser-apotrixosh/
Η αποτρίχωση με διοδικό Laser στα 810nm,είναι η απόλυτα αποτελεσματική, ασφαλής και σίγουρη μέθοδος για την αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας του προσώπου και του σώματος. Ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, όπου η ηλιακή ακτινοβολία είναι έντονη 6 μήνες το χρόνο, η χρήση Diode
Lip Augmentation & Reshaping
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/non-invasive-beauty-treatments-antiaging/reshaping-the-lips/
  A TAILORED APPROACH: It takes skills, experience, intensive training and a highly tailored approach to produce results that blend in, as a natural extension of you. Natural luscious full lips are eye-catching! Whether you were born with full lips, thin lips or you’ve lost the fullness due to the aging factor, we can help you get juicy, NATURAL looking, luscius lips. “I often find myself in a difficult position to correct distorted lips from other doctors or other
Mesotherapy
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/wellness-anti-aging-beauty/mesotherapy/
Most women suffer from some amount of cellulite and/or skin laxity, no matter what their size. Dr. Tzamantaki can help you smooth out the “orange peel” look and/or improve the skin laxity. A customized approach is used to treat from mild to advanced type of cellulite, combining it with the treatment of mild skin laxity. Mesotherapy, is a medical treatment that involves injections with small quantities of natural plant extracts, homeopathic agents, pharmaceutical agents and vitamins
Microdermabrasion
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/wellness-anti-aging-beauty/microdermabrasion/
If you are unhappy with age spots, acne scars stretch marks, fine wrinkles or flaking skin, you might want to consider Microdermabrasion. These simple treatment helps you achieve remarkable improvements in skin texture, regardless of skin quality. Microdermabrasion is a non-invasive therapy. The procedure only removes the outermost layer of dead skin cells to reveal the fresher, younger cells beneath. Regardless of your skin’s condition, fine lines and age spots may be erased and acne
Minimally Invasive treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/non-invasive-beauty-treatments-antiaging/
The power of technology combined with our Medical Aesthetics offer substantial Beauty Treatments of Anti Aging with quick, painless and natural results. Botulinum Toxin Fillers (Restylane, Juvederm, Radiesse, Belotero, Sculptra, Profhilo, Skin Boosters,) Needling Dermapen, Plasma enriched with Exosomes and Stem Cells, Mesotherapy, Peels, Laser for Skin Tightening Thermage, Laser Resurfacing Fraxel Restore, Fotodynamic Laser Treatment by Lumenis are just some of the tools we have in our
Non Surgical Fat Removal Coolsculpting
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/wellness-anti-aging-beauty/stubborn-fat-coolsculpting-by-zeltiq/
NON SURGICAL LIPOSUCTION WITH COOLSCULPTING If an extra inch or two bothers you, despite working out and eating well, it may be time to consider a non-surgical liposuction as an alternative. Like every liposuction, these procedures can remove stubborn fat deposits, giving you a slimmer body. Unlike surgery, there is no incision or anesthesia involved. Most treatments can be completed in less than an hour and will not require recovery time. Clinic of Excellence “Plasis” offers today’s
OPERA Φωτοθεραπεία
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/fototherapeia/
Η φωτοθεραπεία με LED φως, είναι διαδεδομένη πως βοηθάει την ανανέωση, ανάπλαση και εξισορροπεί το δέρμα με νεότερες ιδιότητες. Η Opera Mask προσφέρει τρία θεραπευτικά πρωτόκολλα που βρίσκουν ανταπόκριση για διαφορετικές κλινικές καταστάσεις: Κόκκινο LED φως, για ανάπλαση
Plasis Clinic of Excellence
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/info/en-plasis-clinic-of-excellence/
    WELCOME TO OUR WEBSITE   The Clinic of Excellence «Plasis» is an exclusive, private Medical Clinic that specializes in Aesthetic Plastic Surgery, medical beauty treatments and Breast Surgery, with great success since 2010. Dr. Elena Tzamantaki, M.D PhD is the lead Plastic Surgeon and Founder of “Plasis” Clinic. Our practice provides a wide range of reconstructive and cosmetic surgery services.  We are specialized in Cosmetic Plastic Surgery, minimally
Plasis Clinic of Excellence
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/plhrofories/plasis-clinic-of-excellence/
Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο μας Η «Plasis» είναι μια ιδιωτική κλινική Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής, Αντιγήρανσης και Χειρουργικής Μαστού που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας, της ομορφιάς και της ευεξίας από 2010. Η Δρ. Έλενα Τζαμαντάκη MD PhD Διδάκτωρ της Ιατρικής
Platinum Renew Treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/wellness-anti-aging-beauty/platinum-renew-treatment/
The Platinum Renew Treatment is designed specifically to tone and tighten the skin. This treatment combines the highest quality devices to tighten and tone your skin along with Microdermabrasion, enzyme purifying, mask hydration that bright the epidermal layer. THE TREATMENT INCLUDES: Microdermabrasion Enzyme purifying mask Oxygen treatment IPL or RF Skin Tightening OPERA LED Light for Hydration and glowing After your Platinum Renew Treatment, that last up to two hours,
Platinum Renew Treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/platinum-renew-treatment/
Είναι ειδικά σχεδιασμένη για να τονώσει και να συσφίξει το δέρμα. Αυτή η pampering θεραπεία, συνδυάζει υψηλής τεχνολογίας μηχάνημα σύσφιξης, ενώ ταυτόχρονα καθαρίζει, λειαίνει, ενυδατώνει και αφήνει υγιές λαμπερό και σφικτό το πρόσωπο. Η θεραπεία περιλαμβάνει: Δερματική
Renuvion Σύσφιξη Χωρίς Τομές
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/vaser-lipo-renuvion-lposcupting/renuvion-skin-laxity/
[video width="1280" height="720" mp4="https://www.plasticsurgery-plasis.gr/wp-content/uploads/2022/05/X2Download.com-II­I±-I„IµI‡I½I¿II¿I³I¯I±-Renuvion-I³I¹I±-IƒI…IƒI†I¹I¾I·-IƒI„I·-II¹I€I¿I±I½I±IIIŒI†I·IƒI·..mp4"][/video]
Renuvion Body Contouring
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/body-contouring/treat-skin-laxity-loose-skin/
[video width="1280" height="720" mp4="https://www.plasticsurgery-plasis.gr/wp-content/uploads/2022/05/X2Download.com-II­I±-I„IµI‡I½I¿II¿I³I¯I±-Renuvion-I³I¹I±-IƒI…IƒI†I¹I¾I·-IƒI„I·-II¹I€I¿I±I½I±IIIŒI†I·IƒI·..mp4"][/video]
Sleeve Gastrectomy
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/sleeve-gastrectomy/
The laparoscopic sleeve mastectomy is one of the most sophisticated surgical methods that is included in the category of bariatric surgery.  A sleeve gastrectomy is a purely restrictive procedure since it limits the food intake (by being able to receive a 10 to 15 times smaller capacity of food), but it does not alter the normal function of the digestive system. The stomach is vertically divided into two parts, creating a small pouch shaped like a banana or a sleeve. After stapling the
Soprano Hair Removal
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/wellness-anti-aging-beauty/laser-hair-removal/
An innovative laser technology has brought the end of an era for painful hair removal techniques such as waxing, plucking, shaving and electrolysis. These costly, archaic techniques are only temporary and do not provide the permanent smooth, kissable skin provided by laser therapy. Our Medical Beauty Suite offers the most advanced laser hair removal technology. Painless, quick and even for darker skin types. We use “Soprano Ice” Diode and also Cocoon Laser with Solid Alexandrite and
Triple Pack Treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/wellness-anti-aging-beauty/triple-pack-treatment/
This treatment is designed to remove layers of dead skin and uncover that youthful appearance that is hidden underneath. The Triple Pack Age Response Treatment lasts two and a half hours and it is designed to reverse the signs of aging skin. This ultimate anti-wrinkle treatment lasts for up to nine months. THE TREATMENT INCLUDES: Skin analysis with Vectra Secret formula by Dr. Tzamantaki Hollywood Glow Treatment After your Triple Pack Age Response Treatment, the signs of aging
Triple Pack Treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/triple-pack-treatment/
Αυτή η pampering θεραπεία είναι φτιαγμένη για τις πιο ώριμες ηλικίες. Ανανεώνει τις βαθύτερες στοιβάδες και αποκαλύπτει ένα φρέσκο, λαμπερό και σφικτό δέρμα. Ανταποκρίνεται στην άμεση αντιστροφή των σημείων της γήρανσης. Διαρκεί δύο με δυόμιση ώρες. Η θεραπεία
Vip Patients
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/sxetika/vip-astheneis/
  Ασθενείς από όλον τον κόσμο, επισκέπτονται την κλινική μας για να προβούν σε χειρουργικές επεμβάσεις στο πρόσωπο και στο στήθος, από τη Δρ. Τζαμαντάκη και τον Δρ. Κρασονικολάκη. Αν προέρχεστε από το χώρο του θεάματος, είστε δημόσιο πρόσωπο ή απλά θέλετε να διατηρήσετε
Vip Patients
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/info/vip-patients/
At Clinic of Excellence “Plasis”, we offer the most up-to-date techniques for correcting or improving anything that time has taken away or mother-nature may have overlooked. Whether our patients long for a more youthful appearance, seek to correct imperfections or desire to enhance their body, Dr. Tzamantaki and her experienced team, are waiting to serve your every need. In our clinic, our philosophy is that all of our patients are “Very Important People” and we strive to bring a VIP
Wellness & Beauty Institute
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/wellness-anti-aging-beauty/
Your personalised skincare therapies. "Each person is unique and deserves treatments tailored to his own needs. In my 15 years of experience treating many faces on the years I could witness the transformative power of high quality of proper treatments addressing each person individual needs."
Αιδοιοκολπική Σύσφιξη / Αναζωογόνηση Juliet
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/elaxista-epemvatikes-therapeies-omorfias-antigiransi/sysfixh-ananeosh-kolpou-cheileon/
Μετά από ορμονικές αλλαγές, αυξομειώσεις βάρους, πολλαπλές κυήσεις και γενικότερα αλλαγές που επιφέρει η ηλικία στον γυναικείο κόλπο, επηρεάζουν την φυσιολογία και την ανατομία της περιοχής.  Αυτές οι αλλαγές πριν την εμμηνόπαυση αλλά και μετά, μειώνουν την ελαστικότητα
Αυξητική Γλουτών / Στήθους με Fillers
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/elaxista-epemvatikes-therapeies-omorfias-antigiransi/auxhtiki-glouton-stithous-me-enesima/
Το Αποτέλεσμα είναι αμέσως ορατό και η μοναδική «έννοια σας», είναι εάν το επαναλάβετε σε 1-3 έτη, ώστε να διατηρηθεί το αποτέλεσμα. Μπορεί ακόμη να είναι η πρώτη «ασφαλής» δοκιμασία για το εάν θελήσετε στο μέλλον να προβείτε στην ανάλογη χειρουργική επέμβαση αυξητική
Αυτοεξέταση
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/plhrofories/plasis-clinic-of-excellence/autoeksetasi/
Αυτοεξέταση Μαστού Στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού η αυτοεξέταση έχει κεντρικό ρόλο. Στη χώρα μας οι περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού ανακαλύπτονται από τις ίδιες τις γυναίκες. Υπολογίζεται ότι η τακτική αυτοεξέταση μπορεί να μειώσει
Γενικά
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/plhrofories/plasis-clinic-of-excellence/genika/
Η χειρουργική μαστού Η χειρουργική μαστού και η μαστολογία έχουν αλλάξει ραγδαία τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό οφείλεται κυρίως στην τεράστια πρόοδο των ακτινοδιαγνωστικών (ψηφιακή μαστογραφία, σύγχρονοι υπέρηχοι μαστού, μαγνητική τομογραφία μαστού) που μας επιτρέπουν
Γενικά
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/laparoskopisi/
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ? Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική είναι ίσως η σημαντικότερη εξέλιξη της Γενικής Χειρουργικής στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Η λέξη λαπαροσκόπηση προέρχεται από τις λέξεις "λαπάρα" που σημαίνει κοιλιά και "σκοπώ" που σημαίνει βλέπω. Έτσι, ενώ
Διάγνωση καρκίνου μαστού
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/plhrofories/plasis-clinic-of-excellence/diagnosi-karkinou-mastou/
Ο μαστός είναι ένα όργανο σύνθετο στη διαγνωστική προσέγγιση. Οι περισσότερες γυναίκες θα παρουσιάσουν κάποιο εύρημα ή κάποιο πρόβλημα στο μαστό τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους, αλλά μόνο περίπου 1 στις 8 θα αναπτύξει σε κάποια χρονική στιγμή καρκίνο. Είναι
Διόρθωση από Mal Practice
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/elaxista-epemvatikes-therapeies-omorfias-antigiransi/diorthosh-apo-enesima/
Όλα αυτά τα «αλλοιωμένα» πρόσωπα που βλέπετε καθημερινά, είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβεί και σε σας? Ακατάλληλα υλικά από ανειδίκευτους «Ιατρούς» ή άλλους (όπως Οδοντίατροι, Αισθητικοί, Φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, επιχειρηματίες), οι οποίοι με μία σύριγγα στο χέρι,
Ενδοσκοπική Απολίνωση Αιμορροΐδων
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/endoskopiki-apolinosi-aimoroidwn/
Οι αιμορροΐδες (αιμορροϊδοπάθεια) είναι παθολογικές διευρύνσεις των εσωτερικών φλεβών του πρωκτού που απαντάται το ίδιο συχνά σε άνδρες και γυναίκες. Υπολογίζεται ότι το 50% του πληθυσμού ηλικίας άνω των 50 ετών, πάσχει από αιμορροΐδες. Οι αιτίες που προκαλούν
Επίμονο Λίπος Coolsculpting by Zeltiq
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/epimono-lipos-coolsculpting-by-zeltiq/
Μετά από πενταετή κυκλοφορία παγκοσμίως της επαναστατικής τεχνικής Coolsculpting, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι από αρχές Νοεμβρίου του 2013 παραλάβαμε το νέο και πρώτο μηχάνημα στην Ελληνική Επικράτεια. Η ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ. Επιστημονικά
Η κλινική μας
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/sxetika/kliniki/
Καλώς ήρθατε στον ιστότοπό μας Η «Plasis» είναι μια ιδιωτική κλινική Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής, Αντιγήρανσης και Χειρουργικής Μαστού που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας, ομορφιάς και της ευεξίας από 2010. Η Δρ. Έλενα Τζαμαντάκη M.D PhD Διδάκτωρ της Ιατρικής
Κλινική Μαστού
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/iatreio-mastou/
Η χειρουργική μαστού και η μαστολογία έχουν αλλάξει ραγδαία τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό οφείλεται κυρίως στην τεράστια πρόοδο των ακτινοδιαγνωστικών (ψηφιακή μαστογραφία, σύγχρονοι υπέρηχοι μαστού, μαγνητική τομογραφία μαστού) που μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε τους
Κυτταρίτιδα
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/kyttaritida/
Οι περισσότερες γυναίκες υποφέρουν από κάποια μορφή κυτταρίτιδας ή/και χαλάρωσης, ασχέτως κιλών. Η Δρ. Τζαμαντάκη μπορεί να σας βοηθήσει να ξεφορτωθείτε την όψη φλοιού πορτοκαλιού και να βελτιώσει τη χαλάρωσή στο δέρμα σας. Μία εξειδικευμένη προσέγγιση χρησιμοποιείται
Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Βουβωνοκήλης
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/laparoskopiki-apokatastasi-vouvonokilis/
Η mini Lap βουβωνοκήλης γίνεται με τοπική αναισθησία από μια τομή μόλις 2,5 εκατοστών. Για την αποκατάσταση χρησιμοποιούμε ειδικό πλέγμα για ελαχιστοποίηση της πιθανότητας υποτροπής της κήλης και του μετεγχειρητικού πόνου (tension - free τεχνική). Στην ελαχιστοποίηση του πόνου
Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Εκκολπομάτων (Λαπαροσκοπική Κολεκτομή)
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/laparoskopiki-apokatastasi-ekkolpomatwn-kolektomi/
ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ? Οι ενδείξεις της λαπαροσκοπικής κολεκτομής είναι οι ίδιες με αυτές της ανοικτής μεθόδου. Κάθε καλοήθης πάθηση του παχέος εντέρου, όπως εκκολπωματίτιδα, πολύποδες, ελκώδης κολίτιδα, πρόπτωση του ορθού και άλλες μπορούν να
Λαπαροσκοπική Γαστρική Πτύχωση (Αναδίπλωση Στομάχου)
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/laparoskopiki-gastriki-ptixwsi-anadiplwsi-stomaxou/
Η λαπαροσκοπική γαστρική πτύχωση είναι μια νέα τεχνική περιορισμού της χωρητικότητας του στομάχου για τη θεραπεία της παχυσαρκίας. Η επέμβαση μοιάζει από άποψη φυσιολογίας με τη γαστρεκτομή sleeve (γαστρικό μανίκι) με τη διαφορά ότι στην πτύχωση το στομάχι παίρνει μορφή
Λαπαροσκοπική Γαστροπλαστική (Sleeve)
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/laparoskopiki-gastroplastiki-sleeve-gastrectomy/
Η λαπαροσκοπική γαστροπλαστική sleeve (κάθετη γαστρεκτομή - γαστρικό μανίκι) είναι η πιο σύγχρονη βαριατρική τεχνική. Η επέμβαση αυτή που έχει χαρακτηριστεί ως η πιο «φυσιολογική» του είδους, πετυχαίνει ένα εξαιρετικό συνδυασμό: Περιορισμό στη γαστρική χωρητικότητα και
Λαπαροσκοπική Σκωληκοειδεκτομή
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/laparoskopiki-skolikoeidektomi/
Σκωληκοειδίτις είναι η φλεγμονή της σκωληκοειδούς αποφύσεως. Όταν η οξεία σκωληκοειδίτις δεν θεραπευτεί, μπορεί να καταλήξει σε διάτρηση του οργάνου και περιτονίτιδα. Η θεραπεία είναι συνήθως χειρουργική. Με τον παραδοσιακό τρόπο η εκτομή της σκωληκοειδούς απαιτεί μια
Λαπαροσκοπική Τοποθέτηση Γαστρικού Δακτυλίου
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/laparoskopiki-topothetisi-gastrikou-daktiliou/
Ο ρυθμιζόμενος γαστρικός δακτύλιος επινοήθηκε από τον Kuzmak το 1983 και βελτιώθηκε την τελευταία δεκαετία. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι η ευκολία τοποθέτησης της συσκευής που γίνεται λαπαροσκοπικά, με ελάχιστο τραυματισμό των ιστών. Η διαφορά από
Λαπαροσκοπική Χειρουργική
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/
  Τι είναι λαπαροσκοπική χειρουργική Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική είναι ίσως η σημαντικότερη εξέλιξη της Γενικής Χειρουργικής στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Η λέξη λαπαροσκόπηση προέρχεται από τις λέξεις "λαπάρα" που σημαίνει κοιλιά και "σκοπώ" που σημαίνει βλέπω. Έτσι,
Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/laparoskopiki-xolokistektomi/
  Με την εμφάνιση της επαναστατικής μεθόδου της λαπαροσκόπησης, στις αρχές της δεκαετίας του '90 άλλαξαν τα δεδομένα της χολοκυστεκτομής. Στη μέθοδο αυτή, ένα λαπαροσκόπιο (μικρό τηλεσκόπιο συνδεδεμένο με ειδική κάμερα) εισάγεται μέσω ενός σωλήνα διαμέτρου 5-10
Μειωτική Στήθους
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/plastiki-stithous/meiosi-stithous/
Η μειωτική μαστού είναι η επέμβαση που αποζητούν γυναίκες με μεγάλους και βαρείς μαστούς, για να ανακουφιστούν κυρίως από τα συμπτώματα του βάρους καθώς και τον πόνων στην πλάτη και στον αυχένα. Η μείωση στήθους λύνει αυτά τα προβλήματα. Βελτιώνει το σχήμα και το μέγεθος
Μεσοθεραπεία
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/mesotherapeia/
Οι περισσότερες γυναίκες υποφέρουν από κάποια μορφή κυτταρίτιδας ή/και χαλάρωσης, ασχέτως κιλών. Η Δρ. Τζαμαντάκη μπορεί να σας βοηθήσει να ξεφορτωθείτε την όψη φλοιού πορτοκαλιού και να βελτιώσει τη χαλάρωσή στο δέρμα σας. Μία εξειδικευμένη προσέγγιση χρησιμοποιείται
Μετά το χειρουργείο
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/plhrofories/plasis-clinic-of-excellence/meta-to-xeirourgeio/
Μετεγχειρητική παρακολούθηση Η επιτυχημένη θεραπεία είναι το πρώτο βήμα για ένα υγιές μέλλον. Tο πρόγραμμα μετεγχειρητικής παρακολούθησης περιλαμβάνει επισκέψεις στο γιατρό, τακτικές μαστογραφίες, και αυτοεξέταση μαστού. Tα σημεία του μαστού που χρειάζονται προσοχή
Μικρό Δερμοαπόξεση
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/mikro-dermoapoxesi/
Είναι μία άλλη διαδικασία του Medical Spa, όπου ουσιαστικά αφαιρεί τις νεκρές επιφανειακές στοιβάδες της επιδερμίδας, αφήνοντας στην ομοιόμορφα λεία και καθαρή. Είναι μία απλή διαδικασία που δεν ερεθίζει αντιθέτως, βελτιώνει την υφή, την ποιότητα, το χρήμα και την όψη του
Παθήσεις Οισοφάγου (Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική)
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/pathiseis-oisofagou-laparoskopiki-tholoplastiki/
  Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι νόσος του πεπτικού συστήματος που προκαλείται από την παλινδρόμηση γαστρικού περιεχομένου στον οισοφάγο, λόγω ανεπάρκειας του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα. Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι μια συχνή νόσος που κατά
Πλαστική αποκατάσταση
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/plhrofories/plasis-clinic-of-excellence/plastiki-apokatastasi/
Αποκατάσταση Μαστού Η επανόρθωση του μαστού μετά την μαστεκτομή είναι απαραίτητη αν σκεφτεί κανείς τον μόνιμο ακρωτηριασμό και τα προβλήματα ψυχολογικά, κοινωνικά και εμφανισιακά που δημιουργεί αυτή η επέμβαση.Η ασθενής μπορεί να επισκεφθεί τον πλαστικό χειρουργό
Πρόσωπο
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/λίφτινγκ/
Η Αισθητική Χειρουργική προσώπου έχει κύριο στόχο την αποκατάσταση της αρμονίας των χαρακτηριστικών του προσώπου και την μείωση των ενδείξεων της γήρανσης. Μπορεί να χρειάζεστε π.χ μια ρινοπλάστικη ή μια αποκατάσταση σε ένα μικρό πιγούνι, μπορεί τα βλέφαρα σας να έχουν
Προφιλοπλαστική
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/λίφτινγκ/profiloplastiki/
Προφιλοπλαστική είναι η αισθητική επέμβαση που διορθώνει άμεσα και οριστικά τη δυσαναλογία της μύτης και του πηγουνιού, σε σχέση με το υπόλοιπο πρόσωπο, προσδίδοντας την αρμονία που θα πρέπει να υπάρχει στο προφίλ. Ένα υποπλαστικό πηγούνι μπορεί να κάνει μια φυσιολογική
Σώμα
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/vaser-lipo-renuvion-lposcupting/
Πολλές και διαφορετικές είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στα διαφορετικά σημεία του σώματος.           Η Δρ. Τζαμαντάκη Έλενα πρωτοπόρος με πολυετή  εμπειρία  στις προηγμένες τεχνολογίες όπως η Vaser Lipo από το 2009 και  με το Renuvion απο το 2018 όταν
Φωτογήρανση
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/fotogiransh/
Η σωρευτική ηλιακή ενέργεια, προκαλεί ανεπανόρθωτες βλάβες στο δέρμα. Το κολλαγόνο καταστρέφεται, η αγγείωση είναι αδύναμη, οι ίνες ελαστίνης δεν παράγονται και το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά μία εξαιρετική επιτάχυνση της γήρανσης του δέρματος, με ρυτίδες, κηλίδες,
Χειρουργική μαστού
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/plhrofories/plasis-clinic-of-excellence/xeirourgiki-mastou/
Χειρουργικές επιλογές Ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου, το μέγεθος του όγκου, την ύπαρξη διηθημένων λεμφαδένων τοπικά ή την ύπαρξη απομεμακρυσμένων μεταστάσεων ο χειρουργός και η ασθενής αποφασίζουν τη θεραπευτική διαδικασία. Κατά κανόνα η ασθενής υποβάλλεται πρώτα
Χημικά Πίλινγκ
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/ximika-peeling/
Στην κλινική μας, χρησιμοποιούμε αποκλειστικά νέας τεχνολογίας χημικά peels που δεν τραυματίζουν και δεν ερεθίζουν επιθετικά το δέρμα σας. Η Δρ. Τζαμαντάκη θα σας προτείνει εξατομικευμένες θεραπείες με peels, τα οποία μπορείτε να τα κάνετε ακόμη και τους καλοκαιρινούς
4D FaceSculpting
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/4d-facesculpting/
“Το πρόσωπο σας είναι για πάντα! Φερθείτε του σωστά!” Με το πέρας του χρόνου το πρόσωπο μας ατροφεί ,χάνοντας έτσι τον όγκο και την σφριγηλότητα του έχοντας σαν αποτέλεσμα η όψη μας να δείχνει κουρασμένη άτονη και θαμπή ,ακόμη και αν εμείς δεν νιώθουμε έτσι. Διανύουμε μια
4D HD  Λιπογλυπτική  - Λιποαναρρόφηση
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/4d-hd-lipogliptiki-lipoanarofisi/
Το λίπος μας είναι ένα δώρο της φύσης. Όταν συναντά την καλλιτεχνική δημιουργία στην πλαστική χειρουργική χαρίζει θαυμάσια αποτελέσματα . Πως καταφέρνουμε να αποκτήσουμε τις ιδανικές καμπύλες? Είναι η λιπογλυπτική, κατά την οποία το σώμα σμιλεύεται με την τεχνολογία U/S
BBL “Brazilian Butt Lift”
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/bbl-brazilian-butt-lift/
Δώστε ένα πιο νεανικό, αισθητικά ευχάριστο και φυσικό σχήμα στους επίπεδους γλουτούς σας, αποκτώντας  την ισορροπία στην σιλουέτα σας !!   ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BBL ? Η Brazilian  Ανόρθωση Γλουτών είναι μια εξειδικευμένη διαδικασία μεταφοράς λίπους που βελτιώνει το μέγεθος και το
FOXY EYES / CAT EYES
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/foxy-eyes-cat-eyes/
ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟ ΒΛΕΜΜΑ ΑΜΕΣΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΥΣΤΕΡΙ   H ανώδυνη μη επεμβατική τεχνική που ανορθώνει τις εξωτερικές γωνίες των ματιών. Τα social media το τελευταίο διάστημα έχουν κατακλιστεί από την πιο μεγάλη τάση στις εμφανίσεις των επωνύμων που είναι τα “Foxy Eyes ή Cat Eyes“. Η
Lifting χωρίς νυστέρι!!!
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/lifting-xoris-nusteri/
Σύσφιξη χωρίς ενέσεις, χωρίς χρόνο αποθεραπείας και μάλιστα με μια μόνο συνεδρία, ακόμη και την Παραμονή των Χριστουγέννων!!! Το  Thermage CPT ™, είναι νούμερο 1 Gold Standard Θεραπεία για την σύσφιξη  και αποτελεί τον πιο εξελεγμένο επιστημονικώς τρόπο αντιμετώπισης και  οριστικής
NEW FACE! ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΨΗ
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/new-face-ολη-η-αληθεια-για-την-νεανικη-οψη/
Από την Δρ. Έλενα Τζαμαντάκη «Κάντε μια νέα αρχή με τα οφέλη της προηγμένης Minimal Αισθητικής Χειρουργικής για το πρόσωπο σας». «Η επαναστατική τεχνική της Πλαστικού Χειρουργού Δρ. Έλενας Τζαμαντάκη στην ανανέωση προσώπου, που αφαιρεί με φυσικό τρόπο τουλάχιστον μια
NEW YEAR NEW YOU !!
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/new-year-new-you/
Το χειμώνα με το κρύο ,το δέρμα μας γίνεται θαμπό, ξηρό, άτονο και ευερέθιστο στις αλλαγές της θερμοκρασίας Ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες μπορούμε να σας δώσουμε χωρίς περιττά λόγια ένα απόλυτα Νέο Δέρμα. Έχουμε το know how αλλά και τις απαραίτητες αυθεντικές
NEW YEAR NEW YOU !!!!
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/new-year-new-you-2/
As the days draw in and the weather gets colder, our skin can start to really feel the effects. Dry skin, dullness, redness and irritation are all par for the course when the cold air starts to hit us. Regardless of the weather conditions we can give you a truly New Skin. We posses the know how but also the authentic cutting edge technologies. So, we keep our promises. After all, this is what we have been doing for so many years renewing our techniques and our technologies you cutting edge
Perfect body
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/perfect-body/
Σήμερα μπορείς να έχεις ένα τέλειο σώμα, χωρίς χαλάρωση, κυτταρίτιδα και τοπικό πάχος σε κάθε ηλικία, χάρη στη σύγχρονη πλαστική χειρουργική Είναι γεγονός πως το να έχει κάποιος τέλειο σώµα µετά τα 40-45 σαφώς δεν είναι εύκολη υπόθεση, άλλα όχι και κλινικά ανέφικτη. Η
Perfect face
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/perfect-face/
Μια νέα και απολύτως εξατομικευμένη τεχνική συνδυάζει διαφορετικές θεραπείες ώστε να επιτύχει μια ιδιαίτερα φυσική ανανέωση στο πρόσωπο. Νέες θεραπείες, εξελιγμένες τεχνικές, προηγμένα τεχνολογικά υλικά και high-tech ιατρικά μηχανήματα συνδυάζονται στα χέρια του
Profhilo - Η νέα επαναστατική προσέγγιση στην αντιγήρανση, που κάνει θραύση παγκοσμίως!
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/prophilo-η-νέα-επαναστατική-προσέγγιση-στην/
Η βίο-αναδιαμόρφωση είναι μια καινοτόμος προσέγγιση στην επαναφορά του δέρματος στην νεότερη ηλικιακή κατάσταση, όπου κολλαγόνο, ελαστίνη, υαλουρονικό και θρεπτικές ουσίες επιδιορθώνονται σε maximum επίπεδο επαναφέροντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νεανικού
Same Day Shock Antiaging Treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/same-day-shock-antiaging-treatment/
Στην Clinic of Excellence  “Plasis” πρωτοπόροι και έχοντας πάντα το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον έχουμε δημιουργήσει το “απόλυτο ελιξίριο της νιότης”. Αφουγκράζοντας τις τάσεις της εποχής και τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων, Η Δρ. Έλενα Τζαμαντάκη έχοντας βαθιά γνώση και
The coveted natural fresh image without surgery
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/το-περιζήτητο-της-φυσικής-φρέσκιας-ει/
Φυσικό..... πώς καθορίζεται αυτή η έννοια; Η φύση έχει δώσει από μόνη της την απάντηση. Η διαφορετική ανατομία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός μας προσδιορίζουν την αυθεντικότητα του ανθρώπου. Η τέχνη της Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής πρέπει να συμβάλει με
The end of Cellulite
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/the-end-of-cellulite/
Η πρωτοποριακή τεχνική 4D Hi Definition Liposculpture χαρίζει ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς ατέλειες για πάντα. Σήμερα η σύγχρονη αισθητική πλαστική χειρουργική είναι σε θέση να κάνει πραγματικότητα τα όνειρα κάθε γυναίκας και να χαρίσει εγγυημένα μια σιλουέτα χωρίς περιττό πάχος,
The whole truth about interventions
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/the-whole-truth-about-interventions/
Η πλαστικός χειρουργός Έλενα Τζαµαντάκη εξηγεί µε ποια κριτήρια να επιλέξουµε τον γιατρό µας και ποιους κινδύνους κρύβει µια φθηνή θεραπεία. Oλοι γνωρίζουµε τη δύναµη που εκπέµπει η ωραία φυσική εικόνα. Ο χώρος της 7ης τέχνης και του θεάµατος γενικότερα είναι γεµάτος από
Αισθητική αποκλειστικά για άνδρες! Αρρενοποίηση και Ενίσχυση του Sexiness
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/aisthitiki-apokleistika-gia-andres/
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ο ανδρικός πληθυσμός απολαμβάνει την δύναμη της νεότερης και φρέσκιας εικόνας. Ελάχιστα επεμβατικές διαδικασίες Αισθητικής Πλαστικής με απόλυτα ελεγχόμενο αισθητικό αποτέλεσμα και χωρίς απαιτούμενο χρόνο ανάρρωσης! Ακούγεται
Ανακαλύψτε ξανά το μυστικό της θηλυκότητας.
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/anakalipste-ksana-to-mistiko-tis-thilikotitas/
Η Κλινική Plasis παρουσιάζει το Juliet Laser, μια ελάχιστα επεμβατική λύση κατά της  κολπικής χαλάρωσης, της κολπικής ατροφίας και της ακράτειας ούρων. Juliet: το θηλυκό Laser για την υγεία της γυναίκας. Tο Juliet, είναι μια γρήγορη και ανώδυνη θεραπεία Laser χωρίς ορμόνες για την
Αυτοεξέταση Μαστού
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/αυτοεξέταση-μαστού/
Πώς γίνεται; Στάσου μπροστά στον καθρέπτη με τα χέρια σε ανάταση Δες αν υπάρχουν αλλαγές στην εμφάνιση μαστών σου (σκλήρυνση στο δέρμα, τράβηγμα του δέρματος ή της θηλής ή οτιδήποτε άλλο Ξάπλωσε στο κρεβάτι και τοποθέτησε ένα μαξιλάρι κάτω από την αριστερή ωμοπλάτη.
Άψογο Σώμα
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/apsogo-soma/
Σήμερα μπορείς να έχεις ένα τέλειο σώμα, χωρίς χαλάρωση, κυτταρίτιδα και τοπικό πάχος σε κάθε ηλικία, χάρη στη σύγχρονη πλαστική χειρουργική Είναι γεγονός πως το να έχει κάποιος τέλειο σώµα µετά τα 40-45 σαφώς δεν είναι εύκολη υπόθεση, άλλα όχι και κλινικά ανέφικτη. Η
Έχουμε τη λύση για λαμπερή και νεανική επιδερμίδα
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/exoume-ti-lisi-gia-lamperi-kai-neaniki-epidermida/
Για τις γυναίκες που αναζητούν την απόλυτη αντιγηραντική φροντίδα, η Πλαστικός Χειρουργός Δρ. Έλενα Τζαμαντάκη, έχει να προτείνει μια… «ένεση» νεότητας για την επιδερμίδα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία της γήρανσης και όλοι
ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΡΗ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/εχουμε-τη-λυση-για-λαμπερη-και-νεανικη/
Για τις γυναίκες που αναζητούν την απόλυτη αντιγηραντική φροντίδα, η Πλαστικός Χειρουργός Δρ. Έλενα Τζαμαντάκη, έχει να προτείνει μια… «ένεση» νεότητας για την επιδερμίδα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία της γήρανσης και όλοι
Η νέα θεραπεία για απώλεια βάρους ‘’Ozempic’’ που κάνει θραύση παγκοσμίως!
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/η-νέα-θεραπεία-για-απώλεια-βάρους-ozempic/
     Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της Ozempic, της «θαυματουργής ένεσης» που προκαλεί γρήγορα και εύκολα μεγάλη απώλεια βάρους, έχει αυξήσει τα ποσοστά των ατόμων με δερματική χαλάρωση σε όλο και νεότερες ηλικίες. Στην Αμερική η χρήση της Ozempic, διαδόθηκε πολύ γρήγορα για
Λαμπερό δέρμα για όλο τον χρόνο και όχι μόνο για την περίοδο των εορτών?
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/lampero-derma-gia-olo-ton-xrono/
Top secret!!! Η μυστική συνταγή της Δρ. Έλενας Τζαμαντάκη που αλλάζει την ποιότητα του δέρματος αυξάνοντας την ελαστικότητα είναι μια θεραπεία βιοανάπλασης που επαναφέρει το γηρασμένο δέρμα   στην νεανικότερη του κατάσταση. Αν θέλετε να αναζωογονήσετε το θαμπό και άτονο
Όλη η αλήθεια για τις επεμβάσεις
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/oli-i-alitheia-gia-tis-epemvaseis/
Η πλαστικός χειρουργός Έλενα Τζαµαντάκη εξηγεί µε ποια κριτήρια να επιλέξουµε τον γιατρό µας και ποιους κινδύνους κρύβει µια φθηνή θεραπεία. Oλοι γνωρίζουµε τη δύναµη που εκπέµπει η ωραία φυσική εικόνα. Ο χώρος της 7ης τέχνης και του θεάµατος γενικότερα είναι γεµάτος από
Όταν η μόδα σε παραμορφώνει!
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/alienized-look-2/
Alienized Look Μια παγκόσμια μόδα, από αφύσικα, φουσκωμένα χείλη και ζυγωματικά, με όλο το πρόσωπο αλλοιωμένο από την υπερβολική και ανεξέλεγκτη χρήση ενέσιμων υλικών από την μια, ενώ η χρήση των φίλτρων στα social media που προωθούν αφύσικες και αλλοιωμένες εικόνες ως μόδα από την
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/παγκόσμια-ημέρα-κατά-του-καρκίνου-του/
Η 25η Οκτωβρίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού και είναι αφιερωμένη στην πρόληψη, την ευαισθητοποίηση και την σωστή ενημέρωση. Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες της χώρας μας. Ο αριθμός των
Τέλειο Πρόσωπο
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/telio-prosopo/
Μια νέα και απολύτως εξατομικευμένη τεχνική συνδυάζει διαφορετικές θεραπείες ώστε να επιτύχει μια ιδιαίτερα φυσική ανανέωση στο πρόσωπο. Νέες θεραπείες, εξελιγμένες τεχνικές, προηγμένα τεχνολογικά υλικά και high-tech ιατρικά μηχανήματα συνδυάζονται στα χέρια του
Τέλος στην κυτταρίτιδα
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/telos-stin-kitaritida/
Η πρωτοποριακή τεχνική 4D Hi Definition Liposculpture χαρίζει ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς ατέλειες για πάντα.   Σήμερα η σύγχρονη αισθητική πλαστική χειρουργική είναι σε θέση να κάνει πραγματικότητα τα όνειρα κάθε γυναίκας και να χαρίσει εγγυημένα μια σιλουέτα χωρίς περιττό
Τι "ΔΕΝ" πρέπει να κάνετε μετά την αυξητική χειλιών
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/τι-δεν-πρέπει-να-κάνετε-μετά-την-αυξητ/
Ο ανασχηματισμός/αυξητική  χειλιών είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής θεραπεία, αλλά μπορεί να μην οδηγήσει στα αποτελέσματα που είχατε ονειρευτεί. Δεν είναι λίγες οι φορές που βλέπουμε γυναίκες παραμορφωμένες λόγω κακής εφαρμογής υλικών ή κακής επιλογής ιατρού. Δεν
Το περιζήτητο της φυσικής φρέσκιας εικόνας χωρίς χειρουργείο
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/το-περιζήτητο-της-φυσικής-φρέσκιας-ει-2/
Φυσικό..... πώς καθορίζεται αυτή η έννοια; Η φύση έχει δώσει από μόνη της την απάντηση. Η διαφορετική ανατομία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός μας προσδιορίζουν την αυθεντικότητα του ανθρώπου. Η τέχνη της Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής πρέπει να συμβάλει με

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ

Plasis Plastic Surgery

Καλέστε σήμερα 210 89 40 930

    Συμφωνώ και αποδέχομαι τους όρους Πολιτικής & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων*