espa

SEARCH

Βρήκαμε 726 Αποτελέσματα για ""


https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/face/5044-2/
Mini-Lifting, also known as Star Lift or Weekend Lift, is the mildest version of wrinkle surgery, which is performed under local anesthesia or intoxication.   As the title of the operation suggests, the Mini-Lifting face is a variation of the classic Face Lifting, smaller in size, with smaller incisions and with minimal recovery time.   An important condition for the success of the operation is to have the appropriate indication as well as the necessary pre-operative
3D Virtual Consultation
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/plhrofories/3d-virtual-consultation/
Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για την Κλινική μας, να είμαστε η πρώτη και μοναδική κλινική που προσφέρει το προηγμένο σύστημα 3D Vectra XT, στην Ελληνική επικράτεια. Τώρα μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμά σας 360°, πριν το χειρουργείο σας. Με την προηγμένη αυτή τεχνολογία, σας
3D Virtual Consultation
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/info/3d-virtual-consultation/
It is a great honor and joy for us and our Clinic of Excellence “Plasis”, to be the first and only clinic in Greece that offers you the 3D Vectra XT Virtual Consultation.    You can now see your post-operative result in 360°, before you go into surgery. This highly advanced technology, gives you the opportunity to sculpt your body in the way that you want it be. That will also help our doctors out, in understanding what you really want, in every detail. Now, with the 3D Vectra XT
Acne Scars Removal
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/non-invasive-beauty-treatments-antiaging/acne-scars-removal/
Having acne in your teen years or later in life is an experience that is difficult enough without the uneven texture and scarring, that acne breakouts leave behind. Fortunately, a variety of treatments are available to permanently remove acne scars that cause depression and reduce the appearance of a healthy face. We perform a variety of treatments for acne scarring. These options include Fraxel Restore, CO2 laser treatment, chemical peels and facials. If you are bothered with acne scars now
After the Operation
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/breast-clinic/after-surgery/
POST SURGICAL CARE    A successful treatment is the first step towards a healthier future. Your post-surgery plan will include a routine of doctor’s appointments, mammograms and self examination. Η επιτυχημένη θεραπεία είναι το πρώτο βήμα για ένα υγιές μέλλον. The areas of the breast that you should pay more attention to, are: Breasts and nipples The left and the right sides of your chest wall Chest muscles lining (following
Arm Lift
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/body/arm-lifting/
The upper arm has a particular tendency to gather fat. As this occurs, the skin in the upper arms, stretches out. If there is a weight loss in the arms, the excessive skin is very difficult, or even impossible, to be removed. In order to solve either of these issues, an arm lift may be necessary if all non-surgical methods have failed. By trimming excess fat and removing excess skin, Dr. Tzamantaki’s arm lift gives patients toned, slim upper arms. MAKING THE RIGHT DECISION  Unlike a
Body
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/body/
The body suffers from weight changes, and as a result it leads to the relaxation in many places, such as the tummy, thighs, buttocks and arms. For all these, there are several treatments that they are performed by plastic surgeon Dr. Tzamantaki Elena and exempt the body from both malformations because of kilos, but also relaxation such as: Abdominoplasty Arm-lifting Buttock-Thigh lifting Liposculpture-Liposuction Labiaplasty
Body Contouring / Liposculpture
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/body/body-contouring-liposculpture/
The term body contouring refers to any procedure that slims, tones or otherwise improves, the appearance of the midsection. It often includes liposuction, a tummy tuck and any other technique, that rejuvenates and revitalizes a patient’s body. As a uniquely compassionate plastic surgeon, Dr. Tzamantaki never looks upon body contouring as a crutch for patients who are overweight. Instead, she uses it to complement the hard work that a patient has already put in their diet and exercise. In that
Breast - Buttocks Augmentation with Fillers
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/non-invasive-beauty-treatments-antiaging/body-shape-macrolane/
One of the latest trends in cosmetic plastic surgery enhancements involve using non-surgical breast and buttocks augmentation, instead of a more expensive breast or buttocks surgery with implants. These are minimally invasive cosmetic treatments by using injectable hyaluronic acid, especially for the body (like Hyalcorp)/ polygalactic acid (like Sculptra) to enlarge, enhance and reshape breasts and/or buttocks. Hyaluronic Acid & Poly-L-Lactic for Body  HYALCORP -
Breast Augmentation
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/breast/breast-augmentation/
ACHIEVING AN AESTHETIC GOAL Dr. Tzamantaki is selective in her acceptance of surgical candidates. She believes that providing the finest breast Reshaping, depends on establishing mutual objectives between doctor and patient. This relationship results in the patient’s satisfaction since the goals are well established prior surgery.  If she does not feel she can help a patient obtain the aesthetic goal they envision, she will recommend a realistic alternative path. If you are reading
Breast Augmentation & Lift
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/breast/breast-augmentation-with-autologous-fat-lipoplasty/
  STRATEGIC COMBINATION OF BREAST SURGERIES Like any cosmetic surgery, the less time spent in the operating room, the faster the patient can be on her way towards optimal recovery. Combining different surgical procedures, has been an excellent strategy for minimizing scarring and reducing long downtime, as the popular Mommy Makeover has proven before. When it comes to reshaping and balancing the upper torso, a combination of breast augmentation with breast lift offers not only an
Breast Augmentation with Fat
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/breast/breast-augmentation-with-fat/
One of the most popular sculpting techniques involves using liposuction to remove fat from one part of the body that is in excess and inject it into the breasts or buttocks or face, after of course having it purified. The Macro fat “Lipoimplant” for buttocks is the famous Brazilian Butt Lift- BBL. We can sculpt all the buttocks area and give more size and shape on the breasts. The Nano fat Grafting technique includes the addition of stem cells, collected from the patient’s own fat, which
Breast Cancer Diagnosis
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/breast-clinic/diagnosis-of-breast-cancer/
The breast is a complicated organ when it comes to diagnostic approach. Most women will develop a problem or symptom on their breast during their lifetime but only 1 out of 8 will have breast cancer in the future. It is extremely important, that breast cancer is diagnosed and treated as soon as possible. An early diagnosis is the most important weapon that we, doctors, have against breast cancer. In order to be able to achieve this goal, the following are necessary: Clinical Examination
Breast Cancer Surgery
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/breast-clinic/breast-surgery/
SURGICAL OPTIONS  Your doctor determines your breast cancer treatment options based on your type of breast cancer, its stage and grade, size, and whether the cancer cells are sensitive to hormones. Your doctor also considers your overall health and your own preferences. Most women undergo surgery for breast cancer and also receive additional treatment before or after surgery, such as chemotherapy, hormone therapy or radiation. That is why an early diagnosis is so important. In countries
Breast Implant Revision
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/breast/breast-implant-revision/
  “More than half women with breast implants will have them redone Some may be for minor issues such as size change, but I find that many woman have implants that always looked wrong or got worse and worse with time. It is critical to address that problem with the right implant and the right procedure, so that ultimately my patients can enjoy breasts that look as amazing as they originally envisioned”. Dr. Elena Tzamantaki Dr. Tzamantaki and Breast Surgeon Dr. Krasonikolakis has
Breast Lift
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/breast/breast-lift/
A breast lift is among the most restorative, rejuvenating procedures available. For patients with breasts that may have become a little droopy, a breast lift delivers perky results. Dr. Tzamantaki delivered breast lift with scarring that is virtually invisible. Breasts look natural and youthful with no signs of meddling. If your breasts need a boost it may be the right time to consider a breast lift with Dr. Tzamantaki.  MAKING THE RIGHT DECISION Understanding the breast lift is the
Breast Reconstruction Revision
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/breast/breast-reconstruction-revision/
We see breast cancer patients every week who have had previous breast cancer reconstruction surgery and who are unhappy with their results, now in need of breast reconstruction revision. Some of these women were treated years before new surgical advanced techniques were available. Correcting breast reconstruction from previous surgeries is always a challenging surgery, that will help breast cancer patients feel whole and beautiful again. COMMON COMPLAINS ARE: Large, unsightly mastectomy
Breast Reduction
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/breast/breast-reduction/
It’s not able that patients who have had a breast reduction are among the happiest people of plastic surgery patients. They have not only improved their cosmetic appearance, but they have also been relieved of a physical burden that’s been interfering with their lives. Dr. Tzamantaki delivers Breast reduction with scarring that is virtually invisible. Breasts look natural and youthful with no signs of meddling. MAKING THE RIGHT DECISION For woman with overly large breasts, the
Bright Show Treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/medical-spa/bright-show-treatment/
This is the best treatment if you want instant flawlessness without downtime, redness or swelling. That treatment relaxes you and leaves you camera-ready. Whether you have a big event or an important weekend, this is just the right treatment to look at your very best. THE TREATMENT INCLUDES: Skin analysis 3D Vectra XT Enzymatic purifying mask Oxygenation and Brightening with PollogenTM Vitamin and antistress mask OPERA LED Light for renewal and hydration of your epidermal
Bright Show Treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/bright-show-treatment/
Αυτή η επιλογή είναι η εξαιρετική θεραπεία εάν θέλετε άμεση Λάμψη χωρίς οίδημα, ερυθρότητα ή χάσιμο χρόνου. Η θεραπεία, σας ηρεμεί, καταπραΰνει το πνεύμα και σας ετοιμάζει για τη μεγάλη εμφάνιση!!! Όταν έχετε ένα απαιτητικό event, είτε ένα σημαντικό Σαββατοκύριακο, αυτή είναι
Brow Lift
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/face/genial-plastic/
Tired and droopy brows, demonstrate the age with a great detail. The brows is an important part of our face, which can create an angry or a sleepy look, even if this isn’t the case. This is why the brow lift exists; So that every distortion in the tissue, from the eyes to the hairline, can be corrected. Deformities like saggy brows, wrinkles in the forehead and frown lines, are all included in the brow lift, giving to those who have had it, a younger look. MAKING THE RIGHT DECISION Even as
Buttock Reshaping
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/body/buttock-reshaping/
Many people consider a voluptuous backside to be a very attractive feature. It can help the entire body look younger, sexier and more proportional. If you were born with flat or shapeless buttocks, but you wish for more beautiful curves, buttocks augmentation is a great option. Dr. Tzamantaki uses a special technique to create perfectly plump, round buttocks that look and feel natural. Dr. Tzamantaki offers a buttock augmentation procedure called the Brazilian Butt Lift or the S-Curved
Bοτουλινική Tοξίνη για Ανδρες
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/gia-antres/veltiosh-rytidon/
Οι άνδρες δεν αποτελούν εξαίρεση όσον αφορά την επιθυμία τους να φαίνονται ξεκούραστοι και δυναμικοί. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει έξαρση στη ζήτηση από το ανδρικό φύλο, για μη επεμβατικές θεραπείες και μικροεπεμβάσεις. Η Δρ. Τζαμαντάκη αντιλαμβάνεται πως οι άνδρες έχουν
Capsular Contracture Treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/breast/capsular-contracture-treatment/
One of the complications from breast augmentation is capsular contracture or capsular contraction, a condition that results in distorted and sometimes even painful hard breasts. A capsule is the normal tissue that the body produces around the breast implant, usually it is pretty thin, sometimes almost transparent. The capsule is larger than the implant allowing them both to move around and feel soft. In capsular contracture, the capsule becomes thicker and tighter which makes the space for the
Cellulite
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/medical-spa/cellulite/
Most women suffer from some amount of cellulite and/or skin laxity, no matter what their size is.  Dr. Tzamantaki will help you Smooth out the “orange peel” look and improve the skin quality. A customized approach is used to treat mild to advanced type of cellulite, combining with the treatment of mild skin laxity. Mesotherapy is a medical treatment that involves injections in small quantities, with natural plant extracts, homeopathic agents, pharmaceutical agents and vitamins into the
Cellulite & Skin Laxity
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/non-invasive-beauty-treatments-antiaging/μεσοθεραπεία-για-κυτταρίτιδα-σύσφιξ/
Most women suffer from some amount of cellulite and/or skin laxity, no matter what their size. Dr. Tzamantaki can help you smooth out the “orange peel” look and/or improve the skin laxity. A customized approach is used to treat from mild to advanced type of cellulite, combining it with the treatment of mild skin laxity. Mesotherapy, is a medical treatment that involves injections with small quantities of natural plant extracts, homeopathic agents, pharmaceutical agents and vitamins into
Chemical Peels
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/medical-spa/chemical-peels/
Unlike other chemical peels which can be traumatic and aggressive for your skin, we only use advanced skin peels, with the latest technology and organic acids. It’s popular to every women due to its gentle nature whilst still having effective results on the skin. Customized peels treatments are a popular non-surgical cosmetic therapy which can be used in Summer Months unlike many other chemical peels. The skin peel treatment we provide you, does not irritate the surface of the skin.
Cookie Policy
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/plhrofories/cookie-policy/
This site uses cookies - small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to
Coolsculpting by Allergan
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/non-invasive-beauty-treatments-antiaging/cooolsculpting/
NON SURGICAL LIPOSUCTION WITH COOLSCULPTING BY ZELTIQ We are the FIRST Clinic in Greece that brought Coolsculpting treatment, since 2013  we have made thousands of our clients happy with this amazing machine! If an extra inch or two bothers you, despite working out and eating well, it may be time to consider a non-surgical liposuction as an alternative. Like every liposuction, these procedures can remove stubborn fat deposits, giving you a slimmer body. Unlike surgery, there is no
Dermapen 4
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/medical-spa/dermaroller-dermapen/
Renew your skin with Dermaroller or Dermapen treatment in the Clinic “Plasis” placed in the Athenian Riviera. Dr. Tzamantaki provide these treatments for her patients to help them achieve flawless skin. Genuine DermarollerTM Therapy, is an award winning non-surgical skin rejuvenation procedure, that stimulatesthe skin to regenerate and repair its self naturally and safely, creating smoother, brighter, healthier, younger-looking skin with micro-medical skin-needling. Dermapen
Dermapen 4
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/dermapen-dermaroller/
Είναι μία ελάχιστα τραυματική διαδικασία ανανέωσης της επιδερμίδας, προκαλώντας εκατοντάδες μικροτραυματισμούς στην επιφάνεια της. Αναγκάζει το δέρμα να επουλώσει προκαλώντας ένα φρεσκότερο, λαμπερό, απαλό και νεανικό δέρμα. Στην κλινική μας και αυτή η διαδικασία,
Dr Krasonikolakis Titos - CV
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/info/dr-krasonikolakis-titos-cv/
Dr. Krasonikolakis is board- certified General Surgeon, specialized in Breast Surgeryand in Breast Cancer Surgery. He is co-founder of Clinic “Plasis” and the Medical Institute in the Athenian Riviera, practicing Breast Surgery in Athens for over 15 years. For mastectomy patients, his One- Stage Breast Reconstructiontechnique, along with Dr. Tzamantaki Plastic Surgeon, lets them avoid the risk of multiple surgeries and reduce the sense of loss associated with breast cancer surgery. He is
Dr Tzamantaki Elena CV
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/info/dr-tzamantaki-elena-cv/
Dr. Elena Tzamantaki MD PhD Plastic Surgeon An ISAPS Member Dr. Elena Tzamantaki is a Aestheric and a Reconstructive Plastic Surgeon in Athens. She is Board certified by the Hellenic Board of Plastic Surgery, and is an active ISAPS member, HESPRAS, ISPRAS, EBOPRAS, ESPRAS, WOSSAM, EXEM and many other scientific societies. With over a decade of experience in aesthetic plastic surgery, she is well known and recognized for the Natural Face Lift. She is a highly respected and much sought for
Endoscopic Ligation of Hemorrhoids
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/endoscopic-ligation-of-hemorroids/
Endoscopic Ligations of Hemorrhoids Hemorrhoids are swollen blood vessels in the lower rectum. They are among the most common causes of anal pathology, and subsequently are blamed for virtually any rectal complaint by patients and medical professionals alike. It can be found in both men and women and it is calculated that over 50% of ages over 50, suffer from it.  Common situations that increase pressure within the hemorrhoidal blood vessels and lead to abnormalities include the following:
Excessive Sweating
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/for-men-2/excessive-sweating/
STOP UNDERARM AND HAND SWEATING Looking and feeling at your best cannot include the potential embarrassment caused by underarm sweat and odor and it can make life much more difficult when dealing with sweaty hands. Trying to shake hands when your palms are soaked with sweat it is just embarrassing. Our doctors at Clinic of Excellence “Plasis” can relieve you from excess sweating.  YOU HAVE NOTHING TO BE NERVOUS Botulinum Toxin has been proven to be effective in the treatment of
Eyelid Surgery
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/for-men-2/eyelid-surgery/
The eyelids are one of the first features that gives away age. Whether you have droopy upper eyelids or puffy lower eyelids, being rested and healthy isn’t enough to give your eyes a youthful sparkle. Our patients choose eyelid surgery to improve and revive the entire eye area. Blepharoplasty can be performed on the upper, lower eyelids or both. This procedure revives the eye area by removing sagging skin from the upper eyelids, tightening droopy lower eyelids and reducing puffy bags from
Eyelid Surgery
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/face/blepharoplasty/
A variety of emotions can be defined through our eyes. Expressions like surprise, sadness, skepticism, intrigue, euphoria are indicated from our eyes, so as the eyelids age over time, the eyes tend to get less expressing. You can only tell “tiredness”, even when you are not that tired. In regards to wanting to look younger again, an Eyelid Lift (Blepharoplasty) is not just another cosmetic procedure, but is a reflection of how you actually feel. MAKING THE RIGHT DECISION While a
Face
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/face/
The main purpose of the Facial Aesthetic Surgery is to restore the harmony of the facial features and reduce the signs of aging. For instance you may need a rhinoplasty, or a restoration to a small chin, your eyelids might feel heavy and you feel the need of a rejuvenation or you just might need a total renewal due to the age. The Aesthetic procedures on the face increase our confidence and this is the main reason that we agree to undergo there procedures. Whether this is a relatively
Face & Neck Lift
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/face/face-neck-lift/
For your Neck and Face Lift, at our Athenian Riviera Clinic, the techniques that will be used, are much more sophisticated than were in the past. When performed properly, a Neck or a Face Lift can have a profound anti-aging effect that makes you look like a younger version of yourself with natural-looking results. Dr. Tzamantaki, can follow a broad approach on facial surgery that addresses not only the skin issues, but also the underlying muscle fat and fascia, in order to create a more
Facial Sculpting
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/non-invasive-beauty-treatments-antiaging/fillers-hyaluronic-acid-pla-sculptra/
  “YOUR FACE IS FOR LIFE. TREAT IT RIGHT!” When you are proud of your appearance, you are happier and more confident. It’s our goal to make you feel great about the way you look. Whether that means a more youthful face, free of wrinkles and age spots, or a flawless complexion, free of acne scars and unwanted facial hair. We can help you get there with Fillers giving you a Liquid Face Lift, as well as the latest laser treatments, peels & more. By reducing the effects of
Fillers
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/non-invasive-beauty-treatments-antiaging/bio-lifting-anti-aging/
OUR SECRETE FOR NATURAL AND UNDETECTABLE RESULTS With aging, the collagen, the fat and even the bone structure of our face changes. The sagging begins creating wrinkles and loses volume – altering our reflection to the mirror in ways we do not like! At Clinic “Plasis”, we understand the power of subtle and our approach is to reconstruct the lost volume and enhance naturally. The concept of facial fillers, seems falsely simple to other doctors that look for the lost volume of the face
Gastric Banding
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/laparoscopic-gastric-banding/
The development of the modern adjustable gastric band was the vision an early pioneer, Kuzmak in 1983 and was optimized in the last decade. The greatest advantage of this procedure is that is considered by many, to be the least invasive surgery for weight loss. The procedure involves placing an implant, a soft silicone ring with an expandable balloon in the center, around the top part of the stomach. It effectively creates a two-compartment stomach, with a much smaller top part above the
General
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/breast-clinic/general-information/
   Breast Surgery and Senology, have drastically change over the last 20 years. This is mainly due to the fast that there is a huge progress in the department of Medical Imaging (digital mammograms, advanced breast ultrasounds, breast MRI), that allows us to detect the tumors non-invasively, improving by a lot, the patient’s prognosis. The surgical breast biopsy and the fine-needleaspirationbiopsy (FNA) are no longer used; nowadays, the most common technique is that of the core biopsy. It
General
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/general/
  What is Laparoscopic Surgery? Laparoscopic surgery could be the greatest evolution of the 20th century, in General Surgery.  The word “laparoscopy” derives from the Greek words “lapara” - meaning 'flank, side', and “skopo” - meaning 'to see'.  So, while during an open surgery there are great incisions made in the abdomen so that the organs can be viewed, in laparoscopic surgery the surgeon performs the operation in the abdomen or pelvis through small incisions with the
Gynecomastia
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/for-men-2/gynecomastia/
If you are a man with feminine – looking breasts, you are not the only one. Gynecomastia is a medical term derived from the Greek words for “woman-like breasts” and affects many men. Enlarged breasts can be permanent, uncomfortable, socially and psychologically devastating, but they can be removed through breast reduction surgery. During your consultation, we will help you feel comfortable by analyzing your goals and expectations and Dr. Tzamantaki will assess your existing anatomy to
Hair Transplant
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/for-men-2/hair-loss-treatment/
HAIR LOSS REPAIR Hair Vaccination (ACELL + Platelet Rich Plasma) Hair Mesotherapy Hair Growth Factor Platelet Rich Plasma Hair Treatments 1. HAIR VACCINATION(ACELL + Platelet Rich Plasma Treatment) Hair Vaccination is a special formula containing custom form of extracellular matrix that enables the intercellular connection, Plasma Treatment, vitamins and combination of other growth factors. Extracellular matrix is a material triggering the tissue reproduction with stem
Hands Rejuvenation
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/non-invasive-beauty-treatments-antiaging/needling/
Hands undergo the ravages of aging as much as the face does. The soft tissue in the hands, that gives a volumizing appearance, gradually depletes as we age, leaving the veins, tendons and bones more prominent and visible. The skin on the hands, like on the face, becomes looser and more wrinkled as we age, they receive the same amount of sun exposure and they are always less protected. As a result, they suffer from pigmentation and textural problems while aging. While our hands may suffer
High - Def Λιποαναρρόφηση Six Pack
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/gia-antres/high-def-λιποαναρρόφηση-six-pack/
  “Κάθε κομμάτι πέτρας κρύβει ένα άγαλμα μέσα του και δουλειά του γλύπτη είναι να το ανακαλύψει” _ Μιχαήλ Άγγελος_ Η Δρ. Τζαμαντάκη, χρησιμοποιώντας την απαράμιλλη τεχνική της και την προηγμένη τεχνολογία, μπορεί να πλάσει την τέλεια καμπύλη και να δημιουργήσει
High Def Liposuction Six-Pack
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/for-men-2/high-def-liposculpture/
  “Every block of stone has a statue inside of it, and it is the task of the sculptor to discover it” _ Michelangelo_    Using her techniques and advanced technologies Dr. Tzamantaki can shape a perfect curve or sculpt and define a six pack. This is not a traditional liposuction. With High-Def Liposculpture, every detail is perfectly and meticulously designed not only to remove fat, but also to tighten the skin, refine and contour musculature and rid stubborn fat to create
Hollywood Glow Treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/medical-spa/hollywood-glow-treatment/
The beautiful, shiny, luxurious skin you see on the red carpet can now be yours with this exciting and innovative procedure that improves your skin complexion. It regenerates dying skin cells, rejuvenates skin’s deepest layers, nourishes and hydrates your face, all of that without invasive methods. The result is a fresh, healthy look that radiates youthfulness out of your face. HOW DOES THE PROCEDURE WORK? Hollywood glow treatment is appropriate for all skin tones, types and colors on
Hollywood Glow Treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/hollywood-glow-treatment/
Ένα όμορφο , λαμπερό και ακαταμάχητα νεανικό δέρμα που βλέπουμε στο «κόκκινο χαλί» του Hollywood, μπορεί να γίνει δικό σας, με αυτήν τη θεραπεία ανανέωσης και λάμψης, αποκλειστικά της Κλινικής μας. Ανανεώνει τα νεκρά κύτταρα από τις βαθύτερες στοιβάδες του δέρματος, ενυδατώνει
J Plasma – Renuvion
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/body/χειρουργική-σύσφιξη-νέας-γενιάς-j-plasma-renuvion/
[video width="1280" height="720" mp4="https://www.plasticsurgery-plasis.gr/wp-content/uploads/2022/05/X2Download.com-II­I±-I„IµI‡I½I¿II¿I³I¯I±-Renuvion-I³I¹I±-IƒI…IƒI†I¹I¾I·-IƒI„I·-II¹I€I¿I±I½I±IIIŒI†I·IƒI·..mp4"][/video]
Labiaplasty
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/body/labiaplasty/
Labiaplasty is a rejuvenating procedure to restore torn or stretched tissue in the pubic area. A labiaplasty is often performed, after one or multiple pregnancies. It may also be performed if a patient has enlarged labia for congenital reasons. Ultimately, a labiaplasty will not only restore the appearance of the pubic area, but also the physical comfort. Due to the sensitive nature of this procedure, patients should know that Dr. Tzamantaki’s medical office specializes in private personal
Laparoscopic Appendicectomy
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/laparoscopic-appendicectomy/
LAPAROSCOPIC APPENDIX REMOVAL (APPENDECTOMY) Appendicitis is an infection of the appendix. Treatment requires an operation to remove the infected appendix. If the operation does not take place, or even delays, appendicitis will result to a perforated appendix and peritonitis. During a classic appendix removal surgery, a 5cm incision is necessary over the right side of the abdomen that is one-third of the distance from the anterior superior iliac spine to the navel (the McBurney incision)
Laparoscopic Cholocystectomy
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/laparoscopic-cholocystectomy/
GALLBLADDERNREMOVAL SURGERY Following the great discovery of laparoscopy, the procedure’s introduction in 1990’s in colecystectomy, changed everything. Cholecystectomy is one of the most commonly performed abdominal surgical procedures and in developed countries, most are performed laparoscopically. During this procedure, using a narrow tube-like instrument (a 5 to 10mm cannula), the surgeon enters the abdomen in the area of the belly-button. A laparoscope (a tiny telescope) connected to
Laparoscopic Fundoplication
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/condition-of-esophagus-laparoscopic-fundoplicatio/
Condition of Esophagus  Gastroesophageal reflux diseaseoccurs when stomach acid frequently flows back into the tube connecting your mouth and stomach (esophagus). This backwash (acid reflux) can irritate the lining of your esophagus. Many people experience acid reflux from time to time. Gastroesophageal is mild acid reflux that occurs at least twice a week, or moderate to severe acid reflux that occurs at least once a week. Most people can manage the discomfort of this problem with
Laparoscopic Gastric Plication
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/laparoscopic-gastric-crimp-gastric-duplicasion/
Laparoscopic gastric plication was recently proposed as a restrictive technique to reduce stomach capacity by infolding the greater curvature with sutures. It is similar to the sleeve gastrectomy but it does not cut away any stomach or implant any device around the stomach (gastric banding). For these reasons, it could be a reasonable option for young patients and for those unwilling to have either a gastric resection or a foreign body implanted, in terms of reversibility. Moreover, the absence
Laparoscopic Hernia Operation
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/laparoscopic-incuinal-restoration/
The hernia repair mini lap is performed using local anesthetic and a small cut (incision) of only 2.5cm, is made. Mesh is placed over the defect to reinforce the belly wall and minimize postsurgical pain (tension-free technique). Experiencing less pain is also due to the size of the incision. Since we are using a local anesthetic, there is no need to place a Foley catheter which means less postsurgical urinary issues. Most people who have laparoscopic hernia repair surgery are able to go home
Laparoscopic Restoration of Diverticulum (Laparoscopic Colectomy)
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/laparoscopic-restoration-of-diverticulum-laparoscopic-colectomy/
Indications for a Laparoscopic Colectomy The indications of a laparoscopic colectomy are the same as those in an open surgery: Ulcerative colitis, diverticulitis, irritable bowel syndrome and others. The most common disease of the intestine, in the Western societies that has started being treated laparoscopically in most cases, is that ofdiverticulitis.   What is Diverticular Disease of Intestine? Diverticula are small, bulging pouches that can form in the lining of your
Laparoscopic Surgery
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/
LAPAROSCOPY WHAT IS LAPAROSCOPIC SURGERY? Laparoscopic surgery could be the greatest evolution of the 20thcentury, in General Surgery.  The word “laparoscopy”derives from the Greek words“lapara”- meaning 'flank, side', and “skopo”- meaning 'to see'.  So, while during an open surgery there are great incisions made in the abdomen so that the organs can be viewed, in laparoscopic surgery the surgeon performs the operation in the abdomen or pelvis through small incisionswith
Laser Hair Removal
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/for-men-2/laser-hair-removal/
For many men, unwanted hair can be a nightmare. Getting rid of the excess hair can be painful. Until recently the only choices we had for removing unwanted hair were hair removal creams, sharp razors, hot wax or painful electrolysis needless. Todays advanced medical laser like Soprano Ice by Alma Lasers and Coccoon Laser system provide the ultimate solution. This advanced medical technology transcends the older, painful hair removal treatments and delivers long – lasting and permanent
Laser Hair Removal
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/medical-spa/laser-hair-removal/
An innovative laser technology has brought the end of an era for painful hair removal techniques such as waxing, plucking, shaving and electrolysis. These costly, archaic techniques are only temporary and do not provide the permanent smooth, kissable skin provided by laser therapy. Our Medical Beauty Suite offers the most advanced laser hair removal technology. Painless, quick and even for darker skin types. We use “Soprano Ice” Diode and also Cocoon Laser with Solid Alexandrite and
Laser Αποτρίχωση
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/laser-apotrixosh/
Η αποτρίχωση με διοδικό Laser στα 810nm,είναι η απόλυτα αποτελεσματική, ασφαλής και σίγουρη μέθοδος για την αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας του προσώπου και του σώματος. Ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, όπου η ηλιακή ακτινοβολία είναι έντονη 6 μήνες το χρόνο, η χρήση Diode
Lift with Nano Fat Grafting
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/non-invasive-beauty-treatments-antiaging/lift-with-nano-fat-grafting/
One of the most popular sculpting techniques involves using liposuction to remove fat from one part of the body that is in excess and inject it into the breasts or buttocks or face, after of course having it purified. The Macro fat “Lipoimplant” for buttocks is the famous Brazilian Butt Lift- BBL. We can sculpt all the buttocks area and give more size and shape on the breasts. The Nano fat Grafting technique includes the addition of stem cells, collected from the patient’s own fat, which
Lip Augmentation & Reshaping
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/non-invasive-beauty-treatments-antiaging/reshaping-the-lips/
  A TAILORED APPROACH: It takes skills, experience, intensive training and a highly tailored approach to produce results that blend in, as a natural extension of you. Natural luscious full lips are eye-catching! Whether you were born with full lips, thin lips or you’ve lost the fullness due to the aging factor, we can help you get juicy, NATURAL looking, luscius lips. “I often find myself in a difficult position to correct distorted lips from other doctors or other
Lip Lift
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/face/otoplasty/
Like other facial features, the lips are all about proportion. If they are too thin, they create an unfriendly or aged look. Too plump, they become the wrongful center of attention. However, nice lips aren’t just about size; they are all about natural texture and softness. Every lip procedure by Dr. Tzamantaki has one thing in common; it is much more than just an augmentation or reducing of the lips. It is about refining the shape of the lips, sculpting them into fitting your own, unique
Liquid Rhinoplasty
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/non-invasive-beauty-treatments-antiaging/non-invasive-rhinoplasty/
  NON SURGICAL NOSE RESHAPING Millions are spent each year on plastic surgery for Rhinoplasty alone. Your nose plays an important role in the overall attractiveness, personality and character of your face. Non-surgical nose reshaping with Derma Fillers, can be used to alter small problems and asymmetries as well as restoring the appearance of the nose, giving you the shape you desire, without the need for surgery. This is not the solution to every case, but it does have amazing
Men's Fillers
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/for-men-2/mens-fillers/
Men are not excluded from wanting a youthful face, which is why there’s an increasing demand for cosmetic surgery. There is tremendous demand over the last years for non-invasive and minimally invasive cosmetic procedures. Dr. Tzamantaki understands that men have unique concerns about altering their appearance. Maintaining masculine features is as essential, as it is avoiding an overdone or feminized look. She is known for her unparalleled aesthetic sense and exceptional surgical appearance
Mesotherapy
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/medical-spa/mesotherapy/
Most women suffer from some amount of cellulite and/or skin laxity, no matter what their size. Dr. Tzamantaki can help you smooth out the “orange peel” look and/or improve the skin laxity. A customized approach is used to treat from mild to advanced type of cellulite, combining it with the treatment of mild skin laxity. Mesotherapy, is a medical treatment that involves injections with small quantities of natural plant extracts, homeopathic agents, pharmaceutical agents and vitamins
Microdermabrasion
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/medical-spa/microdermabrasion/
If you are unhappy with age spots, acne scars stretch marks, fine wrinkles or flaking skin, you might want to consider Microdermabrasion. These simple treatment helps men and women achieve remarkable improvements in skin texture, regardless of skin color. Microdermabrasion is a non-invasive. The procedure only removes the outermost layer of dead skin cell to reveal the fresher, younger cells beneath. Regardless of your skin’s condition, fine lines and age spots may be erased and acne scars
Mid Face Non Surgical
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/for-men-2/mid-face-non-surgical/
The MID FACE area is the first feature to give away your age. Hollow and tired eyes are immediately reconstructed in a more natural and refreshed look. The treatment is painless, takes only half an hour and it’s incredible how it can instantly create a more youthful appearance. Dr. Tzamantaki has sculpted thousands of faces achieving thrilled results. Our patients are font of her amazing skills. In our office this is an everyday procedure. In years of experience Doctor has made patients
Minimally Invasive treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/non-invasive-beauty-treatments-antiaging/
The power of technology combined with our Medical Aesthetics offer substantial Beauty Treatments of Anti Aging with quick, painless and natural results. Botulinum Toxin Fillers (Restylane Juvederm), Needling, Mesotherapy, Peels, Laser-Skin Tightening, Laser Resurfacing, Fraxel, are just some of the tools we have in our hands to achieve the MIRACLE. A flawless, bright, glowing face, every woman's dream.Men have specific problems that they need to be solved with non-invasive treatments such as
Miracle Face Lift
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/prosopo/global-face-lift-pack/
Με την εξειδίκευση που διαθέτει, την τεχνογνωσία της και την αισθητική ματιά της, μπορεί να μειώνει την περίσσια δέρματος και τον πεσμένο ιστό ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή. Διατηρεί την ακεραιότητα της γραμμής των μαλλιών, αποφεύγοντας μια αφύσικη εικόνα που
Mommy Makeover
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/body/mommy-makeover/
The term “Mommy Makeover” refers to an amalgamation of cosmetic surgeries that may be effective in restoring your pre-pregnancy appearance. This surgery is usually focused on the abdomen and the breasts. During the childbearing process, it is natural for the muscles in the midsection and breasts to become lax and for the skin to lose elasticity. Another concern is the accumulation of excess fat in the thighs and upper arms and also the usual formation of stretch marks on the abdomen. Dr.
Neck & Décolletage
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/non-invasive-beauty-treatments-antiaging/neck-decolletage/
We often concentrate on anti-aging products for the face, but the neck and décolleté area can also give away our age. Clinic of Excellence “Plasis” has a range of treatments that can reverse the aging process on the neck and décolleté while keeping it smooth and tight. Skin Booster by Restylane & Secret Formula by Dr. Tzamantaki Fraxel Restore™ Laser Resurfacing Wrinkle Relaxation Botulinum Toxin - Bocouture Thermage CPT™ Skin Lifting IPL
Neck Lift
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/face/global-face-lift-pack/
  MAKING THE RIGHT DECISION In determining whether you should receive a neck lift or not, there are many factors to take upon consideration. While your personal health is extremely important, ultimately there is an even more serious decision to be made: is the neck lift the correct procedure that will improve your appearance? To help you understand if you are a candidate, the following list includes neck degradations that can be corrected with a Neck Lift: Wrinkles at the neck
Nipple Procedure
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/breast/breast-asymmetry/
During every breast enhancement procedure, Dr. Tzamantaki works hard to ensure that nipples are not compromised both functionally and aesthetically. That requires a detailed understanding of the breast anatomy and because she is a female surgeon, she is very sensitive regarding this type of surgery. By using the same understanding, Dr. Tzamantaki is proficient in correcting nipple deformities. Whether you have an inverted nipple or stretched areola, Dr. Tzamantaki uses minimally invasive
No Drain Tummy Tuck
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/for-men-2/no-drain-tummy-tuck/
You’ve worked hard to lose weight and to improve your muscle tone through diet and exercise programs. When you have reached your desired weight but not your desired shape, it may be time to consider a Tummy Tuck. Our patients choose this procedure, when they are having trouble achieving a flat toned tummy appearance. Now that the pounds have been dropped, you can also drop the skin – it probably hangs on your belly and creates an unflattering look. No matter how many crunches you do, you
Non Surgical Fat Removal
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/for-men-2/non-surgical-fat-removal/
Coolsculpting is an innovative way to contour your body by freezing unwanted fat away with no surgery or downtime. If you have an extra inch or two despite working out and eating well, it may be time to consider non-surgical liposuction alternative. Like liposuction these procedures can remove diet-resistant fat deposits to give you a slimmer body. However, unlike surgery, there are no incisions and no anesthesia involved. Most treatments can be completed in less than an hour and will not
Non Surgical Skin Tightening
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/for-men-2/non-surgical-skin-tightening/
In the pursuit of a more toned physique RF skin tightening has become somewhat of a modern-day foundation of youth. Thermage CPT is an incredible non-surgical treatment that tightens and lifts skin with immediate results.  Special hand piece is delivering controlled radio-frequency energy which gently heats skin and stimulates collagen remodeling in order to tone and lift the skin, erasing wrinkles and taking years off the face, neck, tummy, knees, buttock, upper arms, etc. Thermage CPT
One Stage Breast Reconstruction
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/breast/one-stage-breast-reconstruction/
  “It is exciting and rewarding to provide a new choice for breast cancer patients who are undergoing mastectomy or in some cases remove and immediately reconstruct the breast. Eliminates the risks of multiple surgeries and more importantly, helps minimize the sense of loss”. DR. ELENA TZAMANTAKI BOARD CERTIFIED PLASTIC SURGEON AND DR. KRASONIKOLAKIS BOARD CERTIFIED BREAST SURGEON With more woman than ever choosing to undergo mastectomy for the treatment or prevention of breast
One Stage Breast Reconstruction
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/breast-clinic/one-stage-breast-reconstruction/
  “It is exciting and rewarding to provide a new choice for breast cancer patients who are undergoing mastectomy or in some cases remove and immediately reconstruct the breast. Eliminates the risks of multiple surgeries and more importantly, helps minimize the sense of loss”. DR. ELENA TZAMANTAKI BOARD CERTIFIED PLASTIC SURGEON AND DR. KRASONIKOLAKIS TITOS BOARD CERTIFIED BREAST SURGEON With more woman than ever choosing to undergo mastectomy for the treatment or prevention of
OPERA Light Treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/medical-spa/opera-light-treatment/
The OPERA LED MASK is a light therapy treatment that rejuvenates the skin in a multitude of ways. Using three light treatment settings and one galvanic currents, the OPERA LED mask is used to nourish, restore, rebalance the skin with anti-ageing capabilities.  The mask’s three treatments settings allow for the treatment of multiple skin aliments using the red light for skin rejuvenation , blue light to treat acne , purple for anti-inflammatory, healing and aftercare, plus galvanic current
OPERA Φωτοθεραπεία
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/fototherapeia/
Η φωτοθεραπεία με LED φως, είναι διαδεδομένη πως βοηθάει την ανανέωση, ανάπλαση και εξισορροπεί το δέρμα με νεότερες ιδιότητες. Η Opera Mask προσφέρει τρία θεραπευτικά πρωτόκολλα που βρίσκουν ανταπόκριση για διαφορετικές κλινικές καταστάσεις: Κόκκινο LED φως, για ανάπλαση
Plasis Clinic of Excellence
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/info/en-plasis-clinic-of-excellence/
    WELCOME TO OUR WEBSITE   The Clinic of Excellence «Plasis» is an exclusive, private Medical Clinic that specializes in Aesthetic Plastic Surgery, medical beauty treatments and Breast Surgery, with great success since 2010. Dr. Elena Tzamantaki, M.D PhD is the lead Plastic Surgeon and Founder of “Plasis” Clinic. Our practice provides a wide range of reconstructive and cosmetic surgery services.  We are specialized in Cosmetic Plastic Surgery, minimally
Plasis Clinic of Excellence
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/plhrofories/plasis-clinic-of-excellence/
Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο μας Η «Plasis» είναι μια ιδιωτική κλινική Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής, Αντιγήρανσης και Χειρουργικής Μαστού που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας, της ομορφιάς και της ευεξίας από 2010. Η Δρ. Έλενα Τζαμαντάκη MD PhD Διδάκτωρ της Ιατρικής
Platinum Renew Treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/medical-spa/platinum-renew-treatment/
The Platinum Renew Treatment is designed specifically to tone and tighten the skin. This treatment combines the highest quality devices to tighten and tone your skin along with Microdermabrasion, enzyme purifying, mask hydration that bright the epidermal layer. THE TREATMENT INCLUDES: Microdermabrasion Enzyme purifying mask Oxygen treatment IPL or RF Skin Tightening OPERA LED Light for Hydration and glowing After your Platinum Renew Treatment, that last up to two hours,
Platinum Renew Treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/platinum-renew-treatment/
Είναι ειδικά σχεδιασμένη για να τονώσει και να συσφίξει το δέρμα. Αυτή η pampering θεραπεία, συνδυάζει υψηλής τεχνολογίας μηχάνημα σύσφιξης, ενώ ταυτόχρονα καθαρίζει, λειαίνει, ενυδατώνει και αφήνει υγιές λαμπερό και σφικτό το πρόσωπο. Η θεραπεία περιλαμβάνει: Δερματική
Rhinoplasty
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/for-men-2/rhinoplasty/
A nose is noticeable only when it is out of balance from the rest of the face, whether it is too large, too wide or misshaped. If you are not satisfied with the shape or proportion of your nose, you are most likely not satisfied with your overall facial appearance. Rhinoplasty improves the way you look at yourself, as well as how others see you. Using the sophisticated 3D VECTRA XT , you and your surgeon can make virtual modifications to your nose before surgery in order to find the aesthetic
Rhinoplasty
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/face/rhinoplasty/
Your nose is a very important feature of the overall attractiveness and "personality" of your face. Also, it usually reflects your ethnicity, linking you to your family's roots and ancestry. However, few people are born with a perfectly shaped nose that is optimally balanced with the rest of their facial features. If you don’t like with the way your nose is, the lack of confidence can affect your entire life. It is very common to feel withdrawn, anxious or even depressed, because of the
Secondary Breast Reconstruction
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/breast-clinic/secondary-breast-reconstruction/
We see breast cancer patients every week who have had previous breast cancer reconstruction surgery and who are unhappy with their results, now in need of breast reconstruction revision. Some of these women were treated years before new surgical advanced techniques were available. Correcting breast reconstruction from previous surgeries is always a challenging surgery, that will help breast cancer patients feel whole and beautiful again. COMMON COMPLAINS ARE Large, unsightly mastectomy
Secret Formula by Dr. Tzamantaki
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/non-invasive-beauty-treatments-antiaging/skin-booster/
 The “Secret Formula” by Dr. Tzamantaki is not a simple procedure and certainly not something that can be easily taught to others. A perfectionist like Dr. Tzamantaki wants to be positive that each of her patients gets the best natural looking results possible. The secret formula for the face is indeed a result of scientific advances and exceptional skill to create a more youthful and improved skin quality. It is injectable, the base is the SKIN BOOSTER by Restylane and more…secret
Self Examination
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/breast-clinic/self-examination/
In early breast cancer diagnosis, self examination plays a key role. In our country, is most cases of breast cancer are self diagnosed. Regular self examination can drastically reduce breast cancer casualties. When does it need to be done? Once a month, between the 5th and the 10th day of your monthly period, because the breasts are softer and less sensitive during those days. HOW IS IT DONE?  First, we have to observe our breasts and then feel them. Visual Examination: begin by
Skin Rejuvenation Fraxel Restore
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/non-invasive-beauty-treatments-antiaging/regeneration-laser-fraxel/
  FRAXEL RESTORE TREATMENT IN ATHENIAN RIVIERA RESTORE YOUR SKIN WITH LEADER LASER RESURFACING IN THE WORLD The Fraxel Laser Treatment smoothes lines and wrinkles and reverses sun damage and age spots, giving you a youthful, smooth, younger looking skin. If you are bothered by any of the following issues, Fraxel Restore treatment might be for you. Fine lines Moderate wrinkles Sun damage Acne scars Dark spots Larger pores Melasma Skin aging process HOW
Skin Rejuvenation Plan
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/for-men-2/skin-rejuvenation-plan/
Choosing a fully serviced and skilled medical facility for your skin rejuvenation, will offer you treatments that control future aging, as well as complementary cosmetic procedures to restore your skin’s appearance. GET TO KNOW THE SECRETE BEHIND THE CELEBRITIES YOUTHFUL APPEARANCE The Man Plan was created for busy men that are in need of a quick fix of all of their needs, with little to no downtime. The appointment will be arranged to help you address skincare problems, receding
Sleeve Gastrectomy
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/laparoscopic-surgery/sleeve-gastrectomy/
The laparoscopic sleeve mastectomy is one of the most sophisticated surgical methods that is included in the category of bariatric surgery.  A sleeve gastrectomy is a purely restrictive procedure since it limits the food intake (by being able to receive a 10 to 15 times smaller capacity of food), but it does not alter the normal function of the digestive system. The stomach is vertically divided into two parts, creating a small pouch shaped like a banana or a sleeve. After stapling the
Stubborn Fat Coolsculpting by Zeltiq
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/medical-spa/stubborn-fat-coolsculpting-by-zeltiq/
NON SURGICAL LIOSUCTION WITH COOLSCULPTING If an extra inch or two bothers you, despite working out and eating well, it may be time to consider a non-surgical liposuction as an alternative. Like every liposuction, these procedures can remove stubborn fat deposits, giving you a slimmer body. Unlike surgery, there is no incision or anesthesia involved. Most treatments can be completed in less than an hour and will not require recovery time. Clinic of Excellence “Plasis” offers today’s
Sun Damage
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/medical-spa/sun-damage/
Sun damage also drains our skin of its collagen an important protein in the human body that is responsible for the skin’s suppleness and youthfulness. Collagen works like a hydrating gel encasing the cells, providing a healthy glow to the complexion. When it is absent the skin becomes  rough , dull and hollow. If sun damage continues , it can even trigger the skin cells to begin reproducing at an abnormal rate, which we know as cancer. Excessive sun exposure can cause the over production of
The Miracle Face Lift
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/face/the-miracle-face-lift/
Being a pioneer among Dr. Tzamantaki’s surgical advances, the Miracle Lift is the next major thing in facial aesthetics for stunning, graceful and amazing results in cosmetic surgery, in the Athenian Riviera and all over Europe that people can trust and rely on. With her wide expertise, she can reduce the extra skin and sagging tissue, according to each of her patients’ need. She does not compromise the patient's hairline, avoiding a pulled back or "face mask" unnatural look. The scars are
Thigh - Butt Lift
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/body/thighs-buttock-lifting/
It’s not a secret that the thighs are one of the most troubled areas of a woman’s body. To help combat the stubborn fat, Dr. Tzamantaki’s thigh lift is the pinnacle of the slimming rejuvenation procedure. Through a combination of liposuction and skin lifting, she gives to women, the confidence they need without having second thoughts for their appearance. WHO NEEDS A THIGH LIFT? There are numerous people who struggle to keep their lower body in shape. This could be due to hereditary
Thread Lift & Suspension Devices Lift
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/non-invasive-beauty-treatments-antiaging/thread-lift/
Does your face and neck give away your age? Unfortunately, the signs of aging are noticeable on our face and neck. As we age, we start losing facial fat and volume. The support tissue of our cheeks and jawline weakens and our lower face and neck starts sagging. Facial Thread Lifting, lifts sagging facial and neck skin and creates a smother, younger-looking appearance.  Facial thread lifting is ideal for those who are experiencing mild to moderate sagging of their facial tissue. In some cases,
Triple Pack Treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/medical-spa/triple-pack-treatment/
This treatment is designed to remove layers of dead skin and uncover that youthful appearance that is hidden underneath. The Triple Pack Age Response Treatment lasts two and a half hours and it is designed to reverse the signs of aging skin. This ultimate anti-wrinkle treatment lasts for up to nine months. THE TREATMENT INCLUDES: Skin analysis with Vectra – Visia Secret formula by Dr. Tzamantaki Hollywood Glow Treatment After your Triple Pack Age Response Treatment, the signs
Triple Pack Treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/triple-pack-treatment/
Αυτή η pampering θεραπεία είναι φτιαγμένη για τις πιο ώριμες ηλικίες. Ανανεώνει τις βαθύτερες στοιβάδες και αποκαλύπτει ένα φρέσκο, λαμπερό και σφικτό δέρμα. Ανταποκρίνεται στην άμεση αντιστροφή των σημείων της γήρανσης. Διαρκεί δύο με δυόμιση ώρες. Η θεραπεία
Tuberous Breast
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/breast/breast-reconstraction-after-mastectomy/
  Tuberous breasts (sometimes called tubular breasts), occur when the breast is constricted at the base as it develops. The smaller the base, causes the breast tissue to push forward and sometimes down. Very often a tuberous breast has herniated tissue, pushing it against the areola, causing it to bulge or enlarge. A higher than usual, inframammary fold (where the breast attaches to the chest wall) is also likely to be present and that will further impair the tube-like shape. It is worth
Tummy Tuck
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/body/abdominoplasty/
If pregnancy or weight loss have left excess abdominal skin in their wake, a tummy tuck is a worth solution. When performed by Dr. Tzamantaki with total attention to detail, a tummy tuck becomes the essence of a body contouring procedure. Folds of skin are transformed into a sleek exterior, while underlying musculature is repaired to both structural and cosmetic perfection. By addressing aesthetic pride along physical comfort, a tummy tuck is  not merely a tummy tuck –  it is an upgrade to
Vaser Lipo 3D High Def Liposuction
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/body/liposculpture-liposuction/
While we’ve all heard the term liposuction, many of us actually misunderstand its primary purpose. Even though, some surgeons may say otherwise, liposuction is not a method of weight loss. It is a precise procedure of contouring the body. When performed well, liposuction has a remarkable ability to deliver improved proportions and a slimmer silhouette. Rather than performing liposuction as a single trouble spot, Dr. Tzamantaki addresses the body as a whole, allowing her to ensure consistently
Vaser Lipo 4D High Def Λιποαναρρόφηση
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/soma/lipogliptiki-lipoanarofisi/
Ενώ όλοι μας έχουμε ακούσει τον όρο λιποαναρρόφηση, στην πραγματικότητα οι περισσότεροι από εμάς έχουμε παρεξηγήσει τον ουσιαστικό λόγο αυτής της επέμβασης. Αν και κάποιοι χειρουργοί μπορεί να διαφωνούν, η λιποαναρρόφηση δεν είναι μέθοδος απώλειας βάρους και δεν
Vaser Λιπογλυπτική
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/soma/hi-def-lipogliptiki/
Ο όρος λιπογλυπτική και επαναπροσδιορισμός του σχήματος του σώματος, αναφέρεται στη διαδικασία που μεταμορφώνει, τονίζει και βελτιώνει το σχήμα και την εικόνα του σώματος, γενικότερα. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗ ΛΙΠΟΓΛΥΠΤΙΚΗ Υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία αναφέρουν πως
Vip Patients
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/sxetika/vip-astheneis/
  Ασθενείς από όλον τον κόσμο, επισκέπτονται την κλινική μας για να προβούν σε χειρουργικές επεμβάσεις στο πρόσωπο και στο στήθος, από τη Δρ. Τζαμαντάκη και τον Δρ. Κρασονικολάκη. Αν προέρχεστε από το χώρο του θεάματος, είστε δημόσιο πρόσωπο ή απλά θέλετε να διατηρήσετε
Vip Patients
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/info/vip-patients/
At Clinic of Excellence “Plasis”, we offer the most up-to-date techniques for correcting or improving anything that time has taken away or mother-nature may have overlooked. Whether our patients long for a more youthful appearance, seek to correct imperfections or desire to enhance their body, Dr. Tzamantaki and her experienced team, are waiting to serve your every need. In our clinic, our philosophy is that all of our patients are “Very Important People” and we strive to bring a VIP
Αιδιοπλαστική
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/soma/aidioplastiki/
Η αιδιοπλαστική είναι μία διαδικασία ανανέωσης που αποκαθιστά τον πλεονάζων ή/και χαλαρωμένο ιστό στην περιοχή του εφηβαίου. Η αιδιοπλαστική συνήθως γίνεται μετά από μία ή πολλαπλές εγκυμοσύνες, σε έδαφος κληρονομικής προδιάθεσης όπου με την ηλικία επιδεινώνεται.
Ανάπλαση Δέρματος
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/gia-antres/anaplash-dermatos/
Το Μυστικό πίσω από την Απαστράπτουσα Εμφάνιση των Διασημοτήτων Το πακέτο “Man Plan” δημιουργήθηκε από μας, ειδικά για πολυάσχολους άνδρες που χρειάζονται σε ΜΙΑ μόνο επίσκεψη, να έχουν άμεσα αποτελέσματα, με ελάχιστο έως μηδαμινό χρόνο ανάρρωσης. Σε μία επίσκεψη θα
Ανάπλαση Δέρματος Fraxel
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/elaxista-epemvatikes-therapeies-omorfias-antigiransi/anaplash-dermatos-fraxel/
Fraxel Restore: αποτελέσματα που μπορείτε να δείτε και να νοιώσετε! Αποδεδειγμένα η πιο ασφαλής ιατρική τεχνολογία που μέσα στα 20 χρόνια ύπαρξης της έχει αποδείξει ότι παίρνει τις ατέλειες από το δέρμα σας, μαγικά σαν να έχει υποστεί photoshop!!! Εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο
Ανάπλαση Χεριών
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/elaxista-epemvatikes-therapeies-omorfias-antigiransi/anaplash-cherion/
Τα χέρια μας υποβάλλονται στις ίδιες σκληρές συνέπειες του γήρατος, όπως το πρόσωπο μας. Με το πέρασμα του χρόνου, ο λιπώδης ιστός κάτω από την επιδερμίδα των χεριών γίνεται πιο λεπτός, οι φλέβες και οι τένοντες πιο ορατοί, η επιδερμίδα χάνει τον όγκο της. Το δέρμα στα χέρια
Ανόρθωση Μηρών - Γλουτών
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/soma/anorthosi-mirwn-gloutwn/
Είναι κοινό μυστικό πως η χαλάρωση των μηρών και των γλουτών είναι ισοδύναμη με την ηλικία και τις αυξομειώσεις βάρους. Επίσης, είναι γνωστό πως παραμένει το δυσκολότερο πρόβλημα στην αποκατάστασή του, καθώς δεν ανταποκρίνεται στην άσκηση, σε μη- επεμβατικές διαδικασίες,
Ανόρθωση Στήθους
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/stithos/anorhosi-stithous/
πρΗ ανόρθωση στήθους είναι από τις πλέον περιζήτητες επεμβάσεις που υπάρχουν. Για ασθενείς με στήθος που έχει αρχίσει να «κρεμάει», η ανόρθωση τους βοηθά να αποκτήσει ο μαστός ξανά το σχήμα και τη σφριγηλότητα της νεανικής ηλικίας. Μία ανόρθωση στήθους από τη Δρ.
Αντιγήρανση Λαιμού- Ντεκολτέ
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/elaxista-epemvatikes-therapeies-omorfias-antigiransi/antigiransh-laimou-ntekolte/
Έχοντας συνηθίσει να επικεντρωνόμαστε με τη χρήση αντι- γηραντικών προϊόντων στο πρόσωπο, ξεχνάμε πως οι περιοχές του λαιμού και του ντεκολτέ, προδίδουν επίσης την ηλικία μας. Στην Clinic of Excellence “Plasis”, υπάρχει μεγάλη γκάμα θεραπειών που μπορούν να αναστρέψουν τα
Αντικατάσταση Ενθεμάτων
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/stithos/antikatastasi-enthematon/
Πάνω από το 50% των γυναικών με ενθέματα στήθους, θα χρειαστεί να τα αντικαταστήσουν, νωρίτερα από τον ενδεδειγμένο χρόνο (πάνω από την 20ετία και εφόσον συντρέχουν οι ανατομικές αλλαγές στο θώρακα, λόγω ηλικίας). Κάποιες ζητούν αλλαγές ενθεμάτων απλά γιατί δεν είναι
Αποκατάσταση Θηλών
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/iatreio-mastou/plastiki-thilon/
Κατά τη διάρκεια όλων των αισθητικών επεμβάσεων στο στήθος, η Δρ. Τζαμαντάκη δίνει ιδιαίτερη σημασία στις θηλές, ώστε όχι μόνο να έχουν ένα άριστο αισθητικά αποτέλεσμα αλλά ταυτόχρονα να είναι και λειτουργικές. Αυτό επιβάλει λεπτομερή γνώση της ανατομίας του μαστού και
Αποκατάσταση με Λιπομεταφορά
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/iatreio-mastou/αυξητική-με-λιπομεταφορά/
Από τις ευρέως διαδεδομένες τεχνικές γλυπτικής σώματος, είναι η Λιπογλυπτική με «λιποπρόθεση». Ουσιαστικά σ’ αυτήν την τεχνική η γιατρός, με ειδικής τεχνολογίας λιποαναρρόφηση, 3D High Def  Vaser Lipo, όπου τα λιποκύτταρα παραμένουν ζωντανά και ο λιπώδης ιστός εξαιρετικά
Αποκατάσταση με Λιπομεταφορά
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/iatreio-mastou/plastiki-thilon/αποκατάσταση-με-λιπομεταφορά/
Από τις ευρέως διαδεδομένες τεχνικές γλυπτικής σώματος, είναι η Λιπογλυπτική με «λιποπρόθεση». Ουσιαστικά σ’ αυτήν την τεχνική η γιατρός, με ειδικής τεχνολογίας λιποαναρρόφηση, 3D High Def  Vaser Lipo, όπου τα λιποκύτταρα παραμένουν ζωντανά και ο λιπώδης ιστός εξαιρετικά
Αποτρίχωση Laser
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/gia-antres/laser-apotrichoshs/
Για πολλούς άνδρες, η ανεπιθύμητη τριχοφυΐα μπορεί να αποδειχθεί εφιάλτης. Η αποτρίχωση μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επώδυνη. Μέχρι προσφάτως, οι μοναδικές επιλογές που υπήρχαν στην αποτρίχωση ήταν οι ειδικές κρέμες αποτρίχωσης, η χρήση ξυραφιού, το ζεστό κερί και η
Αυξητική / Ανασχηματισμός Χειλιών
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/elaxista-epemvatikes-therapeies-omorfias-antigiransi/aukshtikh-anasxhmatismos-xeiliwn/
  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ Χρειάζονται ικανότητες, εμπειρία, συνεχής εκπαίδευση και υψηλή αισθητική για να παραχθεί το τέλειο φυσικό αποτέλεσμα. Τα φυσικά, ζουμερά χείλη μαγνητίζουν τα βλέμματα! Αν έχετε γεννηθεί με λεπτά χείλη, με αυστηρό σχήμα στόματος ή απλά έχουν
Αυξητική / Επανασχηματισμός Γλουτών
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/soma/aukshtikh-epanasxhmatismos-gloutwn/
Αρκετοί άνθρωποι θεωρούν τους «πλούσιους» γλουτούς, ως ένα ιδιαιτέρως ελκυστικό χαρακτηριστικό. Μπορεί να βοηθήσει όλο το σώμα να έχει μία πιο νεανική όψη, πιο ερωτική και πιο σωστά δομημένο. Αν έχετε γεννηθεί με επίπεδους ή δίχως ιδιαίτερο σχήμα γλουτούς, η αυξητική
Αυξητική & Ανόρθωση Στήθους
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/stithos/anorthosi-mastou-breast-lift/
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Όπως σε κάθε αισθητική επέμβαση, όσο λιγότερο χρόνο περάσει μία ασθενής μέσα στο χειρουργείο, τόσο ταχύτερα οδεύει προς την ανάρρωσή της. Ο συνδυασμός διαφορετικών πλαστικών επεμβάσεων σε ένα χειρουργείο, είναι ένας εξαιρετικός τρόπος
Αυξητική Γλουτών - Στήθους με Eνέσιμα
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/elaxista-epemvatikes-therapeies-omorfias-antigiransi/auxhtiki-glouton-stithous-me-enesima/
Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ διαδεδομένες οι ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες Πλαστικής, οι οποίες τονίζουν τις καμπύλες των γλουτών και αυξάνουν μέχρι και ένα νούμερο στο cup του στήθους. Δεν είναι επεμβάσεις, δεν έχουν χρόνο αποθεραπείας, σίγουρα είναι πολύ πιο φθηνές
Αυξητική με Λιπομεταφορά
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/stithos/auxitikh-me-lipometafora/
Από τις ευρέως διαδεδομένες τεχνικές γλυπτικής σώματος, είναι η Λιπογλυπτική με «λιποπρόθεση». Ουσιαστικά σ’ αυτήν την τεχνική η γιατρός, με ειδικής τεχνολογίας λιποαναρρόφηση, 3D High Def  Vaser Lipo, όπου τα λιποκύτταρα παραμένουν ζωντανά και ο λιπώδης ιστός εξαιρετικά
Αυξητική Στήθους
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/stithos/auksitiki-stithous/
  Η Δρ. Τζαμαντάκη, είναι ευρέως γνωστή για το εντυπωσιακά φυσικό αποτέλεσμα που προσφέρει. Ως γυναίκα πλαστικός χειρουργός, μπορεί να κατανοήσει απόλυτα τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ασθενών της. Η Δρ. Τζαμαντάκη και ο χειρουργός μαστού Δρ.
Αυτοεξέταση
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/plhrofories/plasis-clinic-of-excellence/autoeksetasi/
Αυτοεξέταση Μαστού Στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού η αυτοεξέταση έχει κεντρικό ρόλο. Στη χώρα μας οι περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού ανακαλύπτονται από τις ίδιες τις γυναίκες. Υπολογίζεται ότι η τακτική αυτοεξέταση μπορεί να μειώσει
Αυτοεξέταση
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/iatreio-mastou/autoexetash/
     Στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού η αυτοεξέταση έχει κεντρικό ρόλο. Στη χώρα μας οι περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού ανακαλύπτονται από τις ίδιες τις γυναίκες. Υπολογίζεται ότι η τακτική αυτοεξέταση μπορεί να μειώσει σημαντικά τη
Βotulinum Toxin
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/non-invasive-beauty-treatments-antiaging/botox/
ENHANCE YOUR SKIN WITH BOTULINUM TOXIN TREATMENT Botulinum Toxin has become the number one cosmetic treatment worldwide. Botulinum toxin type A can be used on treating several things, including ocular muscle spasms, headaches, jaw clenching (bruxism), problems with the eye coordination and severe armpit perspiration. However, it is mostly used as an anti-wrinkling agent. This procedure includes painless injections of the Botulinum toxin type A into the patient’s forehead glabellas (nasal
Βλεφαροπλαστική
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/prosopo/vlefaroplastiki/
Τα μάτια είναι ο καθρέπτης του προσώπου. Εκφράσεις όπως η έκπληξη, η θλίψη, ο σκεπτικισμός, η ίντριγκα, η ευφορία μεταδίδονται μόνο μέσα από τα μάτια. Μεγαλώνοντας, γίνονται όλο και πιο ανέκφραστα υποδεικνύοντας κούραση και θλιμμένη όψη. Για να επανέλθει η φρεσκάδα και η
Βραχιονοπλαστική
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/soma/vraxionoplastiki/
Οι απότομες αυξομειώσεις βάρους αλλά και η ηλικία, είναι τα αίτια της χαλάρωσης της εσωτερικής επιφάνειας των βραχιόνων και των ώμων. Το χαλαρωμένο δέρμα στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι εξαιρετικά δύσκολο ή/και αδύνατο, να επανέλθει. Είναι πολλές οι γυναίκες που
Γενικά
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/plhrofories/plasis-clinic-of-excellence/genika/
Η χειρουργική μαστού Η χειρουργική μαστού και η μαστολογία έχουν αλλάξει ραγδαία τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό οφείλεται κυρίως στην τεράστια πρόοδο των ακτινοδιαγνωστικών (ψηφιακή μαστογραφία, σύγχρονοι υπέρηχοι μαστού, μαγνητική τομογραφία μαστού) που μας επιτρέπουν
Γενικά
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/genika/
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ? Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική είναι ίσως η σημαντικότερη εξέλιξη της Γενικής Χειρουργικής στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Η λέξη λαπαροσκόπηση προέρχεται από τις λέξεις "λαπάρα" που σημαίνει κοιλιά και "σκοπώ" που σημαίνει βλέπω. Έτσι, ενώ
Γενικά
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/iatreio-mastou/genika/
Η χειρουργική μαστού και η μαστολογία έχουν αλλάξει ραγδαία τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό οφείλεται κυρίως στην τεράστια πρόοδο των ακτινοδιαγνωστικών (ψηφιακή μαστογραφία, σύγχρονοι υπέρηχοι μαστού, μαγνητική τομογραφία μαστού) που μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε τους
Γλυπτική Προσώπου
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/elaxista-epemvatikes-therapeies-omorfias-antigiransi/glitptiki-prosopou/
  “Το πρόσωπό σας είναι για πάντα! Φερθείτε του σωστά!”  Όταν νιώθετε περήφανοι για την εμφάνισή σας, αισθάνεστε πιο χαρούμενοι και έχετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Σκοπός μας είναι να σας κάνουμε να νιώσετε υπέροχα με την εμφάνισή σας. Είτε αυτό σημαίνει ένα πιο
Γυναικομαστία
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/gia-antres/ginekomastia/
Εάν η όψη στον θώρακά σας, μοιάζει περισσότερο με γυναικεία, δεν είστε ο μόνος. Η γυναικομαστία είναι ο ιατρικός όρος για μία πάθηση που επηρεάζει δυστυχώς ιδιαίτερα τον ανδρικό πληθυσμό. Παρουσιάζεται με αυξημένο όγκο μαστού στους άνδρες, κάτι που τους κάνει να νιώθουν
Δευτερογενής Αποκατάσταση Μετά Μαστεκτομής
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/stithos/δευτερογενής-αποκατάσταση-μετά-μαστ/
Καθημερινά, βλέπουμε ασθενείς με καρκίνο μαστού, οι οποίες είχαν υποβληθεί στο παρελθόν σε αποκατάσταση μετά μαστεκτομής και οι οποίες είναι δυσαρεστημένες από το αποτέλεσμα. Επιθυμούν άμεσα διόρθωση και φυσικά θέλουν να βγάλουν με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, την
Δευτερογενής Αποκατάσταση Μετά Μαστεκτομής
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/iatreio-mastou/deuterogenhs-apokatastash-meta-mastektomhs/
Καθημερινά, βλέπουμε ασθενείς με καρκίνο μαστού, οι οποίες είχαν υποβληθεί στο παρελθόν σε αποκατάσταση μετά μαστεκτομής και οι οποίες είναι δυσαρεστημένες από το αποτέλεσμα. Επιθυμούν άμεσα διόρθωση και φυσικά θέλουν να βγάλουν με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, την
Διάγνωση καρκίνου μαστού
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/plhrofories/plasis-clinic-of-excellence/diagnosi-karkinou-mastou/
Ο μαστός είναι ένα όργανο σύνθετο στη διαγνωστική προσέγγιση. Οι περισσότερες γυναίκες θα παρουσιάσουν κάποιο εύρημα ή κάποιο πρόβλημα στο μαστό τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους, αλλά μόνο περίπου 1 στις 8 θα αναπτύξει σε κάποια χρονική στιγμή καρκίνο. Είναι
Διάγνωση Καρκίνου Μαστού
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/iatreio-mastou/diagnosi-karkinou-mastou/
  Ο μαστός είναι ένα όργανο σύνθετο στη διαγνωστική προσέγγιση. Οι περισσότερες γυναίκες θα παρουσιάσουν κάποιο εύρημα ή κάποιο πρόβλημα στο μαστό τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους, αλλά μόνο περίπου 1 στις 8 θα αναπτύξει σε κάποια χρονική στιγμή καρκίνο. Είναι
Διόρθωση από Ενέσιμα
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/elaxista-epemvatikes-therapeies-omorfias-antigiransi/diorthosh-apo-enesima/
Όλα αυτά τα «αλλοιωμένα» πρόσωπα που βλέπετε καθημερινά, είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβεί και σε σας? Ακατάλληλα υλικά από ανειδίκευτους «Ιατρούς» ή άλλους (όπως Οδοντίατροι, Αισθητικοί, Φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, επιχειρηματίες), οι οποίοι με μία σύριγγα στο χέρι,
Δρ. Κρασονικολάκης Τίτος - Βιογραφικό
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/sxetika/dr-krasonikolakis-titos-viografiko/
Δρ. Τίτος Κρασονικολάκης MD PhD, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ρώμης “LaSapienza”, Γενικός Χειρουργός- Λαπαροσκόπος, Ειδικός χειρουργός Μαστού, Διευθυντής Χειρουργικού Τμήματος και Κλινικής Μαστού της Clinic of Excellence “Plasis”, Επιστημονικός Συνεργάτης «Ομίλου Ιατρικό Αθηνών» Ο Δρ.
Δρ. Τζαμαντάκη Έλενα Βιογραφικό
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/sxetika/dr-tzamantaki-viografiko/
Η Δρ. Έλενα Τζαμαντάκη Διδάκτωρ Πλαστικής Χειρουργικής με εξειδίκευση στην  Αισθητική Πλαστική Χειρουργική, είναι πιστοποιημένη από το Ελληνικό Συμβούλιο Πλαστικής Χειρουργικής και είναι ενεργό μέλος της ISAPS, HESPRAS, ISPRAS, EBOPRAS, ESPRAS, WOSSAM, EXEM και πολλές άλλες επιστημονικές
Ενδοσκοπική Απολίνωση Αιμορροΐδων
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/endoskopiki-apolinosi-aimoroidwn/
Οι αιμορροΐδες (αιμορροϊδοπάθεια) είναι παθολογικές διευρύνσεις των εσωτερικών φλεβών του πρωκτού που απαντάται το ίδιο συχνά σε άνδρες και γυναίκες. Υπολογίζεται ότι το 50% του πληθυσμού ηλικίας άνω των 50 ετών, πάσχει από αιμορροΐδες. Οι αιτίες που προκαλούν
Ενέσιμα- Υαλουρονικό
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/elaxista-epemvatikes-therapeies-omorfias-antigiransi/enesima-ialouroniko/
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ    Με την πάροδο των ετών, το κολλαγόνο, το λίπος, ακόμα και η κατανομή των σκελετικών μυών του προσώπου μας, αλλοιώνεται. Οι αλλαγές που φέρνει το γήρας, δημιουργούν ρυτίδες και απώλεια όγκου από την περιοχή, βλέποντας την εικόνα μας
Εξάλειψη Ρυτίδων
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/gia-antres/exaleirh-rytidon/
Οι άνδρες δεν αποτελούν εξαίρεση όσον αφορά την επιθυμία τους να φαίνονται ξεκούραστοι και δυναμικοί. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει έξαρση στη ζήτηση από το ανδρικό φύλο, για μη επεμβατικές θεραπείες και μικροεπεμβάσεις. Η Δρ. Τζαμαντάκη αντιλαμβάνεται πως οι άνδρες έχουν
Επιδερμική Χαλάρωση
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/gia-antres/epidermiki-chalarosh/
Επιθυμώντας ένα πιο γραμμωμένο σώμα, η σύσφιξη του δέρματος με ραδιοσυχνότητες (RF), αποτελεί πλέον  τη βάση της επανάκτησης της χαμένης νεότητας. Το Thermage CPT είναι η μοναδική μη επεμβατική θεραπεία η οποία συσφίγγει και ανορθώνει το δέρμα με άμεσα αποτελέσματα και σε μία
Επίμονο Λίπος Coolsculpting by Zeltiq
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/epimono-lipos-coolsculpting-by-zeltiq/
Μετά από πενταετή κυκλοφορία παγκοσμίως της επαναστατικής τεχνικής Coolsculpting, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι από αρχές Νοεμβρίου του 2013 παραλάβαμε το νέο και πρώτο μηχάνημα στην Ελληνική Επικράτεια. Η ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ. Επιστημονικά
Η κλινική μας
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/sxetika/kliniki/
Καλώς ήρθατε στον ιστότοπό μας Η «Plasis» είναι μια ιδιωτική κλινική Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής, Αντιγήρανσης και Χειρουργικής Μαστού που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας, ομορφιάς και της ευεξίας από 2010. Η Δρ. Έλενα Τζαμαντάκη M.D PhD Διδάκτωρ της Ιατρικής
Θεραπεία Ουλών Ακμής
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/elaxista-epemvatikes-therapeies-omorfias-antigiransi/therapeia-oulon-akmis/
Η εμφάνιση ακμής στην εφηβεία ή ακόμη και μετέπειτα, είναι μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία, πόσο μάλλον με τα σημάδια που αφήνει, τις μόνιμες χαρακτηριστικές ουλές ακμής. Ευτυχώς, η Αισθητική Πλαστική και η εξέλιξη της τεχνολογίας, έχουν βοηθήσει, ώστε να μπορούμε πλέον
Καλοήθεις Παθήσεις
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/iatreio-mastou/καλοήθεις-παθήσεις/
φα Ο μαστός είναι ένα όργανο σύνθετο στη διαγνωστική προσέγγιση. Οι περισσότερες γυναίκες θα παρουσιάσουν κάποιο εύρημα ή κάποιο πρόβλημα στο μαστό τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους, αλλά μόνο περίπου 1 στις 8 θα αναπτύξει σε κάποια χρονική στιγμή καρκίνο. Είναι
Κλινική Μαστού
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/iatreio-mastou/
Η χειρουργική μαστού και η μαστολογία έχουν αλλάξει ραγδαία τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό οφείλεται κυρίως στην τεράστια πρόοδο των ακτινοδιαγνωστικών (ψηφιακή μαστογραφία, σύγχρονοι υπέρηχοι μαστού, μαγνητική τομογραφία μαστού) που μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε τους
Κοιλιοπλαστική
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/soma/koilioplastikh/
Αν μία εγκυμοσύνη ή μία απότομη απώλεια βάρους, σας έχει αφήσει με περίσσεια δέρματος στην περιοχή του κοιλιακού τοιχώματος, τότε η κοιλιοπλαστική είναι η μοναδική λύση που θα αποκαταστήσει την περιοχή. Όταν πραγματοποιείται από τη Δρ. Τζαμαντάκη, η απόλυτη προσοχή της
Κοιλιοπλαστική
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/gia-antres/koilioplastiki/
  Χωρίς πόνο Χωρίς παροχετεύσεις Έχετε δουλέψει σκληρά για να χάσετε βάρος και να βελτιώσετε τη μυϊκή σας μάζα με προγράμματα διατροφής και άσκησης. Αν καταφέρατε να φτάσετε στο ιδανικό σας βάρος αλλά δεν είστε ικανοποιημένοι με το σχήμα που έχει το σώμα σας, τότε ίσως
Κυτταρίτιδα
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/kyttaritida/
Οι περισσότερες γυναίκες υποφέρουν από κάποια μορφή κυτταρίτιδας ή/και χαλάρωσης, ασχέτως κιλών. Η Δρ. Τζαμαντάκη μπορεί να σας βοηθήσει να ξεφορτωθείτε την όψη φλοιού πορτοκαλιού και να βελτιώσει τη χαλάρωσή στο δέρμα σας. Μία εξειδικευμένη προσέγγιση χρησιμοποιείται
Κυτταρίτιδα & Χαλάρωση
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/elaxista-epemvatikes-therapeies-omorfias-antigiransi/kitaritida-xalarosi/
Σκοπός: να καταπολεμήσουμε την κυτταρίτιδα, την κατακράτηση υγρών και να βελτιώσουμε την όψη φλοιού πορτοκαλιού του δέρματος. Μήπως η κυτταρίτιδα περιορίζει τις στιλιστικές σας επιλογές; Δε φταίτε εσείς, δυστυχώς η κυτταρίτιδα είναι μια γυναικεία πάθηση από την οποία
Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Βουβωνοκήλης
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/lapar-apokatastasi-vouvonokilis/
Η mini Lap βουβωνοκήλης γίνεται με τοπική αναισθησία από μια τομή μόλις 2,5 εκατοστών. Για την αποκατάσταση χρησιμοποιούμε ειδικό πλέγμα για ελαχιστοποίηση της πιθανότητας υποτροπής της κήλης και του μετεγχειρητικού πόνου (tension - free τεχνική). Στην ελαχιστοποίηση του πόνου
Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Εκκολπομάτων (Λαπαροσκοπική Κολεκτομή)
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/lapar-apokatastasi-ekkolpomatwn-lapar-kolektomi/
ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ? Οι ενδείξεις της λαπαροσκοπικής κολεκτομής είναι οι ίδιες με αυτές της ανοικτής μεθόδου. Κάθε καλοήθης πάθηση του παχέος εντέρου, όπως εκκολπωματίτιδα, πολύποδες, ελκώδης κολίτιδα, πρόπτωση του ορθού και άλλες μπορούν να
Λαπαροσκοπική Γαστρική Πτύχωση (Αναδίπλωση Στομάχου)
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/laparoskopiki-gastriki-ptixwsi-anadiplwsi-stomaxou/
Η λαπαροσκοπική γαστρική πτύχωση είναι μια νέα τεχνική περιορισμού της χωρητικότητας του στομάχου για τη θεραπεία της παχυσαρκίας. Η επέμβαση μοιάζει από άποψη φυσιολογίας με τη γαστρεκτομή sleeve (γαστρικό μανίκι) με τη διαφορά ότι στην πτύχωση το στομάχι παίρνει μορφή
Λαπαροσκοπική Γαστροπλαστική (Sleeve)
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/laparoskopiki-gastroplastiki-sleeve-gastrectomy/
Η λαπαροσκοπική γαστροπλαστική sleeve (κάθετη γαστρεκτομή - γαστρικό μανίκι) είναι η πιο σύγχρονη βαριατρική τεχνική. Η επέμβαση αυτή που έχει χαρακτηριστεί ως η πιο «φυσιολογική» του είδους, πετυχαίνει ένα εξαιρετικό συνδυασμό: Περιορισμό στη γαστρική χωρητικότητα και
Λαπαροσκοπική Σκωληκοειδεκτομή
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/laparoskopiki-skolikoeidektomi/
Σκωληκοειδίτις είναι η φλεγμονή της σκωληκοειδούς αποφύσεως. Όταν η οξεία σκωληκοειδίτις δεν θεραπευτεί, μπορεί να καταλήξει σε διάτρηση του οργάνου και περιτονίτιδα. Η θεραπεία είναι συνήθως χειρουργική. Με τον παραδοσιακό τρόπο η εκτομή της σκωληκοειδούς απαιτεί μια
Λαπαροσκοπική Τοποθέτηση Γαστρικού Δακτυλίου
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/lapar-topothetisi-gastrikou-daktiliou/
Ο ρυθμιζόμενος γαστρικός δακτύλιος επινοήθηκε από τον Kuzmak το 1983 και βελτιώθηκε την τελευταία δεκαετία. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι η ευκολία τοποθέτησης της συσκευής που γίνεται λαπαροσκοπικά, με ελάχιστο τραυματισμό των ιστών. Η διαφορά από
Λαπαροσκοπική Χειρουργική
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/
  Τι είναι λαπαροσκοπική χειρουργική Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική είναι ίσως η σημαντικότερη εξέλιξη της Γενικής Χειρουργικής στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Η λέξη λαπαροσκόπηση προέρχεται από τις λέξεις "λαπάρα" που σημαίνει κοιλιά και "σκοπώ" που σημαίνει βλέπω. Έτσι,
Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/laparoskopiki-xolokistektomi/
  Με την εμφάνιση της επαναστατικής μεθόδου της λαπαροσκόπησης, στις αρχές της δεκαετίας του '90 άλλαξαν τα δεδομένα της χολοκυστεκτομής. Στη μέθοδο αυτή, ένα λαπαροσκόπιο (μικρό τηλεσκόπιο συνδεδεμένο με ειδική κάμερα) εισάγεται μέσω ενός σωλήνα διαμέτρου 5-10
Λίφτινγκ Λαιμού
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/prosopo/lifting-laimou/
Ο λαιμός αποτελούσε ανέκαθεν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά νιότης και ομορφιάς. Τα πρώτα σημάδια είναι ορατά στη χαλάρωση του δέρματος, στο περίγραμμα του οβάλ και στο σχηματισμό έντονων πτυχών στο λαιμό, που οφείλονται στη χαλάρωση του μυώδους πλατύσματος (Είναι ένας
Λίφτινγκ με Αυτόλογο Λίπος "Nano Fat Grafting"
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/elaxista-epemvatikes-therapeies-omorfias-antigiransi/liftingk-me-autologo-lipos-nano-fat-grafting/
Από τις ευρέως διαδεδομένες τεχνικές γλυπτικής σώματος, είναι η Λιπογλυπτική με «λιποπρόθεση». Ουσιαστικά σ’ αυτήν την τεχνική η γιατρός, με ειδικής τεχνολογίας λιποαναρρόφηση, 3D High Def Vaser Lipo, όπου τα λιποκύτταρα παραμένουν ζωντανά και ο λιπώδης ιστός εξαιρετικά πλούσιος
Λίφτινγκ με Θεραπεία Πλάσματος
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/elaxista-epemvatikes-therapeies-omorfias-antigiransi/liftingk-me-plasma-prp/
Το Λίφτινγκ με Πλάσμα (Πλάσμα Πλούσιο σε Αιμοπετάλια), είναι σύγχρονη λύση ενάντια στο πρόβλημα της γήρανσης της επιδερμίδας του προσώπου, που χρησιμοποιείται από διασημότητες παγκοσμίως.  Αποτελεί τη νέα επαναστατική μέθοδο λίφτινγκ που υπόσχεται εντυπωσιακά
Λίφτινγκ με Νήματα
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/elaxista-epemvatikes-therapeies-omorfias-antigiransi/lifting-me-nimata/
Μήπως το πρόσωπο και ο λαιμός σας, προδίδουν την ηλικία σας? Δυστυχώς, τα πρώτα σημάδια του γήρατος εμφανίζονται σε αυτές τις περιοχές! Αρχικά, αρχίζουμε και χάνουμε λίπος στο πρόσωπό μας, ο ιστός στα ζυγωματικά και το περίγραμμα του προσώπου μας χαλαρώνει και το κάτω
Λίφτινγκ Προσώπου
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/prosopo/facelift-ritidektomi/
 Aποκλειστικά για τους ασθενείς της Δρ. Τζαμαντάκη Η Δρ. Τζαμαντάκη, πρωτοπόρος  στις προηγμένες χειρουργικές μεθόδους, εντυπωσιάζει με τις τεχνικές της στο Λίφτινγκ Προσώπου. Ο μοναδικός δρόμος για την επίτευξη ενός φυσικού και απολύτως ισορροπημένου αποτελέσματος,
Λίφτινγκ Προσώπου & Λαιμού
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/gia-antres/lifting-prosopou-laimou/
Για το Λίφτινγκ Προσώπου και Λαιμού στην Κλινική μας, οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε είναι πολύ πιο εξελιγμένες, απ’ ότι ήταν στο παρελθόν. Όταν αυτές οι επεμβάσεις γίνονται σωστά, έχουμε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα που σας χαρίζει την εμφάνιση του νεότερου εαυτού σας, με
Λίφτινγκ Χειλιών
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/prosopo/lifting-xeilion/
ΠΌπως πολλά χαρακτηριστικά του προσώπου, έτσι και τα χείλη έχουν να κάνουν με την αναλογία του γενικού προσώπου. Εάν είναι πολύ λεπτά, προκαλούν μια εχθρική ή ηλικιωμένη εμφάνιση. Εάν πάλι είναι πάρα πολύ έντονα, γίνονται το κέντρο της προσοχής, με λάθος τρόπο. Ωστόσο, το να
Μαστεκτομή & Άμεση Αποκατάσταση σε ένα χειρουργείο
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/stithos/masektomi-kai-apokatastasi-se-mia-epemvasi/
   «Είναι μεγάλη τιμή για εμάς, που μπορούμε να προσφέρουμε νέες επιλογές στις ασθενείς με καρκίνο μαστού. Ελαχιστοποιούμε το ψυχικό τραύμα του ακρωτηριασμού, καθώς αφαίρεση στήθους και αποκατάσταση γίνονται σε ίδια χειρουργική επέμβαση. Από τη μία, μειώνεται ο
Μαύροι Κύκλοι- Σακούλες
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/gia-antres/mayroi-kykloi-sakoules/
Το μέσω του προσώπου “Mid Face” είναι το πρώτο χαρακτηριστικό που προδίδει την ηλικία μας. Η κούραση από τα μάτια αποκαθίσταται άμεσα, χαρίζοντας μία πιο φρέσκια και δυναμική εικόνα. Η θεραπεία του Mid Face είναι μία μη επεμβατική διαδικασία, εντελώς ανώδυνη, διαρκεί περίπου
Μειωτική Μαστού
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/stithos/meiotiki-mastou/
Η μειωτική μαστού είναι η επέμβαση που αποζητούν γυναίκες με μεγάλους και βαρείς μαστούς, για να ανακουφιστούν κυρίως από τα συμπτώματα του βάρους καθώς και τον πόνων στην πλάτη και στον αυχένα. Η μείωση στήθους λύνει αυτά τα προβλήματα. Βελτιώνει το σχήμα και το μέγεθος
Μεσοθεραπεία
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/mesotherapeia/
Οι περισσότερες γυναίκες υποφέρουν από κάποια μορφή κυτταρίτιδας ή/και χαλάρωσης, ασχέτως κιλών. Η Δρ. Τζαμαντάκη μπορεί να σας βοηθήσει να ξεφορτωθείτε την όψη φλοιού πορτοκαλιού και να βελτιώσει τη χαλάρωσή στο δέρμα σας. Μία εξειδικευμένη προσέγγιση χρησιμοποιείται
Μετά το χειρουργείο
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/plhrofories/plasis-clinic-of-excellence/meta-to-xeirourgeio/
Μετεγχειρητική παρακολούθηση Η επιτυχημένη θεραπεία είναι το πρώτο βήμα για ένα υγιές μέλλον. Tο πρόγραμμα μετεγχειρητικής παρακολούθησης περιλαμβάνει επισκέψεις στο γιατρό, τακτικές μαστογραφίες, και αυτοεξέταση μαστού. Tα σημεία του μαστού που χρειάζονται προσοχή
Μετά το Χειρουργείο
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/iatreio-mastou/meta-to-xeirourgio/
  ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Η επιτυχημένη θεραπεία είναι το πρώτο βήμα για ένα υγιές μέλλον. Tο πρόγραμμα μετεγχειρητικής παρακολούθησης περιλαμβάνει επισκέψεις στο γιατρό, τακτικές μαστογραφίες, και αυτοεξέταση μαστού. Tα σημεία του μαστού που χρειάζονται
Μεταμόσχευση Μαλλιών
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/gia-antres/therapeia-trichoptoshs/
  Ενέσιμη Θεραπεία Αναγέννησης του Τριχωτού της Κεφαλής (ACELL+ PLATELET RICH PLASMA) Μεσοθεραπεία Τριχωτού της Κεφαλής Hair Growth Factor (Θεραπεία Ανάπτυξης Μαλλιών) Θεραπείες Τριχόπτωσης Platelet Rich Plasma   Ενέσιμη Θεραπεία Αναγέννησης του Τριχωτού της Κεφαλής (ACELL+ PLATELET RICH
Μετωπιαίο Λίφτινγκ
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/prosopo/mini-lifting/
Το κουρασμένο μέτωπο και τα πεσμένα φρύδια υποδεικνύουν έντονα την ηλικιακή μας κατάσταση. Η περιοχή του μετώπου είναι μια πολύ σημαντική θέση, που προκαλεί μια θυμωμένη ή νυσταγμένη εμφάνιση, ακόμη και αν αυτό δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Αυτός είναι και ο λόγος για
Μικρό Δερμοαπόξεση
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/mikro-dermoapoxesi/
Είναι μία άλλη διαδικασία του Medical Spa, όπου ουσιαστικά αφαιρεί τις νεκρές επιφανειακές στοιβάδες της επιδερμίδας, αφήνοντας στην ομοιόμορφα λεία και καθαρή. Είναι μία απλή διαδικασία που δεν ερεθίζει αντιθέτως, βελτιώνει την υφή, την ποιότητα, το χρήμα και την όψη του
Μυστική Συνταγή Ανανέωσης από τη Δρ. Τζαμαντάκη
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/elaxista-epemvatikes-therapeies-omorfias-antigiransi/mystiki-syntagi-ananeoshs-apo-th-dr-tz/
 Η “Μυστική Φόρμουλα” της Δρ. Τζαμαντάκη, δεν είναι μία απλή θεραπεία και δεν είναι κάτι που μπορεί να περιγραφεί με ευκολία σε άλλους. Σε κάθε ασθενή, η formula είναι έτσι φτιαγμένη, ώστε να επιτυγχάνει το μέγιστο αποτέλεσμα!!! Η μυστική συνταγή για το πρόσωπο είναι
Ολική Επαναφορά μετά από τοκετό "Mommy Makeover"
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/soma/oliki-epanafora-meta-ton-toketo-mommy-makeover/
Ο όρος “Mommy Makeover” αναφέρεται στον συνδυασμό αισθητικών επεμβάσεων, ο οποίος επαναφέρει την εμφάνιση σας, στα επίπεδα πριν την εγκυμοσύνη. Αυτές οι επεμβάσεις συνήθως επικεντρώνονται στην κοιλιακή χώρα και στην περιοχή του στήθους. Την περίοδο της εγκυμοσύνης, είναι
Παθήσεις Οισοφάγου (Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική)
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/laparoskopiki-xeirourgiki/pathiseis-oisofagou-laparoskopiki-tholoplastiki/
  Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι νόσος του πεπτικού συστήματος που προκαλείται από την παλινδρόμηση γαστρικού περιεχομένου στον οισοφάγο, λόγω ανεπάρκειας του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα. Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι μια συχνή νόσος που κατά
Πλαστική αποκατάσταση
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/plhrofories/plasis-clinic-of-excellence/plastiki-apokatastasi/
Αποκατάσταση Μαστού Η επανόρθωση του μαστού μετά την μαστεκτομή είναι απαραίτητη αν σκεφτεί κανείς τον μόνιμο ακρωτηριασμό και τα προβλήματα ψυχολογικά, κοινωνικά και εμφανισιακά που δημιουργεί αυτή η επέμβαση.Η ασθενής μπορεί να επισκεφθεί τον πλαστικό χειρουργό
Πλαστική Αποκατάσταση
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/iatreio-mastou/plastiki-apokatastasi/
Η επανόρθωση του μαστού μετά την μαστεκτομή είναι απαραίτητη αν σκεφτεί κανείς τον μόνιμο ακρωτηριασμό και τα προβλήματα ψυχολογικά, κοινωνικά και εμφανισιακά που δημιουργεί αυτή η επέμβαση.Η ασθενής μπορεί να επισκεφθεί τον πλαστικό χειρουργό πριν την μαστεκτομή και
Πλαστική Θηλών
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/stithos/πλαστική-θηλών/
Κατά τη διάρκεια όλων των αισθητικών επεμβάσεων στο στήθος, η Δρ. Τζαμαντάκη δίνει ιδιαίτερη σημασία στις θηλές, ώστε όχι μόνο να έχουν ένα άριστο αισθητικά αποτέλεσμα αλλά ταυτόχρονα να είναι και λειτουργικές. Αυτό επιβάλει λεπτομερή γνώση της ανατομίας του μαστού και
Προκαρκινωματώδεις Καταστάσεις
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/iatreio-mastou/προκαρκινοματώδεις/
φα Ο μαστός είναι ένα όργανο σύνθετο στη διαγνωστική προσέγγιση. Οι περισσότερες γυναίκες θα παρουσιάσουν κάποιο εύρημα ή κάποιο πρόβλημα στο μαστό τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους, αλλά μόνο περίπου 1 στις 8 θα αναπτύξει σε κάποια χρονική στιγμή καρκίνο. Είναι
Πρόσωπο
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/prosopo/
Η Αισθητική Χειρουργική προσώπου έχει κύριο στόχο την αποκατάσταση της αρμονίας των χαρακτηριστικών του προσώπου και την μείωση των ενδείξεων της γήρανσης. Μπορεί να χρειάζεστε π.χ μια ρινοπλάστικη ή μια αποκατάσταση σε ένα μικρό πιγούνι, μπορεί τα βλέφαρα σας να έχουν
Ρικνωτική Κάψα Θεραπεία
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/stithos/riknotiki-kapsa-therapia/
Μία εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή της προσθετικής στήθους, είναι η δημιουργία ρικνωτικής κάψας ή η ανάπτυξη περί προσθετικής κάψας. Με τον όρο ρικνωτική  κάψα,  αναφερόμαστε στη δημιουργία γύρω από το ένθεμα ιστού ο οποίος λόγω της φύσης του είναι ουλώδης και έχει την τάση
Ρινοπλαστική
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/gia-antres/rinoplastiki/
Η μύτη είναι εμφανής όταν είναι δυσανάλογη με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου μας, είτε είναι πιο μεγάλη, είτε πιο φαρδιά ή κακοσχηματισμένη. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με το σχήμα ή το μέγεθος της μύτης σας, το πιθανότερο είναι να μη νιώθετε ικανοποιημένοι με την
Ρινοπλαστική
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/prosopo/rinoplastiki-2/
Η μύτη είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του προσώπου μας, είναι αυτό που χαρακτηρίζει  την "προσωπικότητα". Είναι χαρακτηριστικό  που συνδέεται με την εθνικότητά, τις ρίζες και γενικά την καταγωγή της οικογένειάς μας. Η ρινοπλαστική είναι από τις πλέον
Σύσφιξη-Αναζωογόνηση Κόλπου-Αιδοίου Juliet
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/elaxista-epemvatikes-therapeies-omorfias-antigiransi/sysfixh-ananeosh-kolpou-cheileon/
Χωρίς Χειρουργείο, Χωρίς Πόνο, Χωρίς Χαμένο Χρόνο Μετά από έναν τοκετό αλλά και με τις ορμονικές αλλαγές που επιφέρει η ηλικία στον γυναικείο κόλπο και γενικότερα στην γενετήσια περιοχή, επηρεάζουν την υγεία της περιοχής. Αυτές οι φυσιολογικές αλλαγές, πριν την
Συχνές Ερωτήσεις
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/iatreio-mastou/συχνές-ερωτήσεις/
φα Ο μαστός είναι ένα όργανο σύνθετο στη διαγνωστική προσέγγιση. Οι περισσότερες γυναίκες θα παρουσιάσουν κάποιο εύρημα ή κάποιο πρόβλημα στο μαστό τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους, αλλά μόνο περίπου 1 στις 8 θα αναπτύξει σε κάποια χρονική στιγμή καρκίνο. Είναι
Σωληνωτοί Μαστοί
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/stithos/solinotoi-mastoi/
Είναι ένα κατασκευαστικό πρόβλημα που εμφανίζεται κατά την εφηβεία. Η βάση του στήθους είναι περιορισμένη από ινώδη (σκληρά) στοιχεία με αποτέλεσμα να μεγαλώνει υπέρμετρα γύρω από το σύμπλεγμα θηλής– θηλαίας άλω. Ο μαστικό αδένας προσπαθεί ν’ αναπτυχθεί αναγκαστικά
Σώμα
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/soma/
Για το σώμα υπάρχουν θεραπείες επεμβατικές που πραγματοποιούνται από την Πλαστικό Χειρουργό Dr. Τζαμαντάκη Έλενα και απαλλάσουν το σώμα τόσο από δυσμορφίες εξ' αιτίας των κιλών αλλά και της χαλάρωσης όπως: Κοιλιοπλαστική Βραχιονοπλαστική Ανόρθωση μηρών-γλουτών
Υγρή Ρινοπλαστική
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/elaxista-epemvatikes-therapeies-omorfias-antigiransi/ygri-rinoplastiki/
  ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΝΥΣΤΕΡΙ Ετησίως, ξοδεύονται εκατομμύρια στην Πλαστική Μύτης – Ρινοπλαστική παγκοσμίως. Η μύτη βρίσκεται στο κέντρο του προσώπου και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εμφάνισή μας. Όμως συχνά έχει ατέλειες που αδικούν ένα όμορφο, κατά τ’ άλλα
Υποδόρια Μαστεκτομή & Αποκατάσταση
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/iatreio-mastou/ypodorio-masektomi-apokatastash/
c «Είναι μεγάλη τιμή για εμάς, που μπορούμε να προσφέρουμε νέες επιλογές στις ασθενείς με καρκίνο μαστού. Ελαχιστοποιούμε το ψυχικό τραύμα του ακρωτηριασμού, καθώς αφαίρεση στήθους και αποκατάσταση γίνονται σε ίδια χειρουργική επέμβαση. Από τη μία, μειώνεται ο κίνδυνος
Φωτογήρανση
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/fotogiransh/
Η σωρευτική ηλιακή ενέργεια, προκαλεί ανεπανόρθωτες βλάβες στο δέρμα. Το κολλαγόνο καταστρέφεται, η αγγείωση είναι αδύναμη, οι ίνες ελαστίνης δεν παράγονται και το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά μία εξαιρετική επιτάχυνση της γήρανσης του δέρματος, με ρυτίδες, κηλίδες,
Χειρουργική μαστού
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/plhrofories/plasis-clinic-of-excellence/xeirourgiki-mastou/
Χειρουργικές επιλογές Ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου, το μέγεθος του όγκου, την ύπαρξη διηθημένων λεμφαδένων τοπικά ή την ύπαρξη απομεμακρυσμένων μεταστάσεων ο χειρουργός και η ασθενής αποφασίζουν τη θεραπευτική διαδικασία. Κατά κανόνα η ασθενής υποβάλλεται πρώτα
Χειρουργική Μαστού
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/iatreio-mastou/xeirourgikh-mastou/
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου, το μέγεθος του όγκου, την ύπαρξη διηθημένων λεμφαδένων τοπικά ή την ύπαρξη απομακρυσμένων μεταστάσεων ο χειρουργός και η ασθενής αποφασίζουν τη θεραπευτική διαδικασία. Κατά κανόνα η ασθενής υποβάλλεται πρώτα
Χειρουργική Σύσφιξη J Plasma-Renuvion
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/soma/χειρουργική-σύσφιξη-νέας-γενιάς-j-plasma-renuvion-2/
[video width="1280" height="720" mp4="https://www.plasticsurgery-plasis.gr/wp-content/uploads/2022/05/X2Download.com-II­I±-I„IµI‡I½I¿II¿I³I¯I±-Renuvion-I³I¹I±-IƒI…IƒI†I¹I¾I·-IƒI„I·-II¹I€I¿I±I½I±IIIŒI†I·IƒI·..mp4"][/video]
Χημικά Πίλινγκ
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/medical-spa-el/ximika-peeling/
Στην κλινική μας, χρησιμοποιούμε αποκλειστικά νέας τεχνολογίας χημικά peels που δεν τραυματίζουν και δεν ερεθίζουν επιθετικά το δέρμα σας. Η Δρ. Τζαμαντάκη θα σας προτείνει εξατομικευμένες θεραπείες με peels, τα οποία μπορείτε να τα κάνετε ακόμη και τους καλοκαιρινούς
4D FaceSculpting
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/3d-facesculpting/
“Το πρόσωπό σας είναι για πάντα! Φερθείτε του σωστά!” Με το πέρας του χρόνου το πρόσωπο μας ατροφεί ,χάνοντας έτσι τον όγκο και την σφριγηλότητα του έχοντας σαν αποτέλεσμα η όψη μας να δείχνει κουρασμένη άτονη και θαμπή ,ακόμη και αν εμείς δεν νιώθουμε έτσι. Διανύουμε μια
4D HD  Λιπογλυπτική  - Λιποαναρρόφηση
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/4d-hd-λιπογλυπτική-λιποαναρρόφηση/
Το λίπος μας είναι ένα δώρο της φύσης. Όταν συναντά την καλλιτεχνική δημιουργία στην πλαστική χειρουργική χαρίζει θαυμάσια αποτελέσματα . Πως καταφέρνουμε να αποκτήσουμε τις ιδανικές καμπύλες? Είναι η λιπογλυπτική, κατά την οποία το σώμα σμιλεύεται με την τεχνολογία
BBL “Brazilian Butt Lift”
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/bbl-brazilian-butt-lift/
Δώστε ένα πιο νεανικό, αισθητικά ευχάριστο και φυσικό σχήμα στους επίπεδους γλουτούς σας, αποκτώντας  την ισορροπία στην σιλουέτα σας !!     ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BBL ? Η Brazilian  Ανόρθωση Γλουτών είναι μια εξειδικευμένη διαδικασία μεταφοράς λίπους που βελτιώνει το
FOXY EYES / CAT EYES
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/foxy-eyes-cat-eyes/
ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟ ΒΛΕΜΜΑ ΑΜΕΣΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΥΣΤΕΡΙ   H ανώδυνη μη επεμβατική τεχνική που ανορθώνει τις εξωτερικές γωνίες των ματιών. Τα social media το τελευταίο διάστημα έχουν κατακλιστεί από την πιο μεγάλη τάση στις εμφανίσεις των επωνύμων που είναι τα “Foxy Eyes ή Cat Eyes“. Η
Lifting χωρίς νυστέρι!!!
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/lifting-χωρίς-νυστέρι/
Σύσφιξη χωρίς ενέσεις, χωρίς χρόνο αποθεραπείας και μάλιστα με μια μόνο συνεδρία, ακόμη και την Παραμονή των Χριστουγέννων!!! Το  Thermage CPT ™, είναι νούμερο 1 Gold Standard Θεραπεία για την σύσφιξη  και αποτελεί τον πιο εξελεγμένο επιστημονικώς τρόπο αντιμετώπισης και  οριστικής
NEW FACE! ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑΝΙΚΗ ΟΨΗ
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/new-face-ολη-η-αληθεια-για-την-νεανικη-οψη/
Από την Δρ. Έλενα Τζαμαντάκη «Κάντε μια νέα αρχή με τα οφέλη της προηγμένης Minimal Αισθητικής Χειρουργικής για το πρόσωπο σας». «Η επαναστατική τεχνική της Πλαστικού Χειρουργού Δρ. Έλενας Τζαμαντάκη στην ανανέωση προσώπου, που αφαιρεί με φυσικό τρόπο τουλάχιστον μια
Perfect body
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/perfect-body/
Σήμερα μπορείς να έχεις ένα τέλειο σώμα, χωρίς χαλάρωση, κυτταρίτιδα και τοπικό πάχος σε κάθε ηλικία, χάρη στη σύγχρονη πλαστική χειρουργική Είναι γεγονός πως το να έχει κάποιος τέλειο σώµα µετά τα 40-45 σαφώς δεν είναι εύκολη υπόθεση, άλλα όχι και κλινικά ανέφικτη. Η
Perfect face
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/perfect-face/
Μια νέα και απολύτως εξατομικευμένη τεχνική συνδυάζει διαφορετικές θεραπείες ώστε να επιτύχει μια ιδιαίτερα φυσική ανανέωση στο πρόσωπο. Νέες θεραπείες, εξελιγμένες τεχνικές, προηγμένα τεχνολογικά υλικά και high-tech ιατρικά μηχανήματα συνδυάζονται στα χέρια του
Profhilo - Η νέα επαναστατική προσέγγιση στην αντιγήρανση, που κάνει θραύση παγκοσμίως!
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/prophilo-η-νέα-επαναστατική-προσέγγιση-στην/
Η βίο-αναδιαμόρφωση είναι μια καινοτόμος προσέγγιση στην επαναφορά του δέρματος στην νεότερη ηλικιακή κατάσταση, όπου κολλαγόνο, ελαστίνη, υαλουρονικό και θρεπτικές ουσίες επιδιορθώνονται σε maximum επίπεδο επαναφέροντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νεανικού
Same Day Shock Antiaging Treatment
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/same-day-shock-antiaging-treatment/
Στην Clinic of Excellence  “Plasis” πρωτοπόροι και έχοντας πάντα το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον έχουμε δημιουργήσει το “απόλυτο ελιξίριο της νιότης”. Αφουγκράζοντας τις τάσεις της εποχής και τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων, Η Δρ. Έλενα Τζαμαντάκη έχοντας βαθιά γνώση και
The coveted natural fresh image without surgery
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/το-περιζήτητο-της-φυσικής-φρέσκιας-ει/
Φυσικό..... πώς καθορίζεται αυτή η έννοια; Η φύση έχει δώσει από μόνη της την απάντηση. Η διαφορετική ανατομία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός μας προσδιορίζουν την αυθεντικότητα του ανθρώπου. Η τέχνη της Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής πρέπει να συμβάλει με
The end of Cellulite
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/the-end-of-cellulite/
Η πρωτοποριακή τεχνική 4D Hi Definition Liposculpture χαρίζει ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς ατέλειες για πάντα. Σήμερα η σύγχρονη αισθητική πλαστική χειρουργική είναι σε θέση να κάνει πραγματικότητα τα όνειρα κάθε γυναίκας και να χαρίσει εγγυημένα μια σιλουέτα χωρίς περιττό πάχος,
The whole truth about interventions
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/the-whole-truth-about-interventions/
Η πλαστικός χειρουργός Έλενα Τζαµαντάκη εξηγεί µε ποια κριτήρια να επιλέξουµε τον γιατρό µας και ποιους κινδύνους κρύβει µια φθηνή θεραπεία. Oλοι γνωρίζουµε τη δύναµη που εκπέµπει η ωραία φυσική εικόνα. Ο χώρος της 7ης τέχνης και του θεάµατος γενικότερα είναι γεµάτος από
Ανακαλύψτε ξανά το μυστικό της θηλυκότητας.
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/ανακαλύψτε-ξανά-το-μυστικό-της-θηλυκό/
Η Κλινική Plasis παρουσιάζει το Juliet Laser, μια ελάχιστα επεμβατική λύση κατά της  κολπικής χαλάρωσης, της κολπικής ατροφίας και της ακράτειας ούρων. Juliet: το θηλυκό Laser για την υγεία της γυναίκας. Tο Juliet, είναι μια γρήγορη και ανώδυνη θεραπεία Laser χωρίς ορμόνες για την
Αυτοεξέταση Μαστού
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/αυτοεξέταση-μαστού/
Πώς γίνεται; Στάσου μπροστά στον καθρέπτη με τα χέρια σε ανάταση Δες αν υπάρχουν αλλαγές στην εμφάνιση μαστών σου (σκλήρυνση στο δέρμα, τράβηγμα του δέρματος ή της θηλής ή οτιδήποτε άλλο Ξάπλωσε στο κρεβάτι και τοποθέτησε ένα μαξιλάρι κάτω από την αριστερή ωμοπλάτη.
Άψογο Σώμα
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/άψογο-σώμα/
Σήμερα μπορείς να έχεις ένα τέλειο σώμα, χωρίς χαλάρωση, κυτταρίτιδα και τοπικό πάχος σε κάθε ηλικία, χάρη στη σύγχρονη πλαστική χειρουργική Είναι γεγονός πως το να έχει κάποιος τέλειο σώµα µετά τα 40-45 σαφώς δεν είναι εύκολη υπόθεση, άλλα όχι και κλινικά ανέφικτη. Η
Έχουμε τη λύση για λαμπερή και νεανική επιδερμίδα
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/έχουμε-τη-λύση-για-λαμπερή-και-νεανική/
Για τις γυναίκες που αναζητούν την απόλυτη αντιγηραντική φροντίδα, η Πλαστικός Χειρουργός Δρ. Έλενα Τζαμαντάκη, έχει να προτείνει μια… «ένεση» νεότητας για την επιδερμίδα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία της γήρανσης και όλοι
ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΡΗ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/en/εχουμε-τη-λυση-για-λαμπερη-και-νεανικη/
Για τις γυναίκες που αναζητούν την απόλυτη αντιγηραντική φροντίδα, η Πλαστικός Χειρουργός Δρ. Έλενα Τζαμαντάκη, έχει να προτείνει μια… «ένεση» νεότητας για την επιδερμίδα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία της γήρανσης και όλοι
Λαμπερό δέρμα για όλο τον χρόνο και όχι μόνο για την περίοδο των εορτών?
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/λαμπερό-δέρμα-για-όλον-τον-χρόνο-και-όχ/
Top secret!!! Η μυστική συνταγή της Δρ. Έλενας Τζαμαντάκη που αλλάζει την ποιότητα του δέρματος αυξάνοντας την ελαστικότητα είναι μια θεραπεία βιοανάπλασης που επαναφέρει το γηρασμένο δέρμα   στην νεανικότερη του κατάσταση. Αν θέλετε να αναζωογονήσετε το θαμπό και άτονο
Όλη η αλήθεια για τις επεμβάσεις
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/όλη-η-αλήθεια-για-τις-επεμβάσεις/
Η πλαστικός χειρουργός Έλενα Τζαµαντάκη εξηγεί µε ποια κριτήρια να επιλέξουµε τον γιατρό µας και ποιους κινδύνους κρύβει µια φθηνή θεραπεία. Oλοι γνωρίζουµε τη δύναµη που εκπέµπει η ωραία φυσική εικόνα. Ο χώρος της 7ης τέχνης και του θεάµατος γενικότερα είναι γεµάτος από
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/παγκόσμια-ημέρα-κατά-του-καρκίνου-του/
Η 25η Οκτωβρίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού και είναι αφιερωμένη στην πρόληψη, την ευαισθητοποίηση και την σωστή ενημέρωση. Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες της χώρας μας. Ο αριθμός των
Τέλειο Πρόσωπο
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/telio-prosopo/
Μια νέα και απολύτως εξατομικευμένη τεχνική συνδυάζει διαφορετικές θεραπείες ώστε να επιτύχει μια ιδιαίτερα φυσική ανανέωση στο πρόσωπο. Νέες θεραπείες, εξελιγμένες τεχνικές, προηγμένα τεχνολογικά υλικά και high-tech ιατρικά μηχανήματα συνδυάζονται στα χέρια του
Τέλος στην κυτταρίτιδα
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/telos-stin-kitaritida/
Η πρωτοποριακή τεχνική 4D Hi Definition Liposculpture χαρίζει ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς ατέλειες για πάντα.   Σήμερα η σύγχρονη αισθητική πλαστική χειρουργική είναι σε θέση να κάνει πραγματικότητα τα όνειρα κάθε γυναίκας και να χαρίσει εγγυημένα μια σιλουέτα χωρίς περιττό
Τι "ΔΕΝ" πρέπει να κάνετε μετά την αυξητική χειλιών
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/τι-δεν-πρέπει-να-κάνετε-μετά-την-αυξητ/
Ο ανασχηματισμός/αυξητική  χειλιών είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής θεραπεία, αλλά μπορεί να μην οδηγήσει στα αποτελέσματα που είχατε ονειρευτεί. Δεν είναι λίγες οι φορές που βλέπουμε γυναίκες παραμορφωμένες λόγω κακής εφαρμογής υλικών ή κακής επιλογής ιατρού. Δεν
Το περιζήτητο της φυσικής φρέσκιας εικόνας χωρίς χειρουργείο
https://www.plasticsurgery-plasis.gr/το-περιζήτητο-της-φυσικής-φρέσκιας-ει-2/
Φυσικό..... πώς καθορίζεται αυτή η έννοια; Η φύση έχει δώσει από μόνη της την απάντηση. Η διαφορετική ανατομία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός μας προσδιορίζουν την αυθεντικότητα του ανθρώπου. Η τέχνη της Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής πρέπει να συμβάλει με

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ

Plasis Plastic Surgery

Καλέστε σήμερα 210 89 40 930

    Συμφωνώ και αποδέχομαι τους όρους Πολιτικής & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων*