ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Ο μαστός είναι ένα πολυσύνθετο όργανο στη διαγνωστική του προσέγγιση. Οι περισσότερες γυναίκες θα παρουσιάσουν κάποιο εύρημα ή κάποιο πρόβλημα στο μαστό τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους, αλλά μόνο περίπου 1 στις 8 θα αναπτύξει καρκίνο. Είναι κεφαλαιώδους σημασίας λοιπόν, ο καρκίνος αυτός να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί εγκαίρως.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι το σημαντικότερο όπλο που διαθέτουμε κατά του καρκίνου του μαστού. Αυτός ο στόχος για να επιτευχθεί χρειάζονται τα ακόλουθα:

 • Κλινική εξέταση: Πραγματοποιείται μόνο από Εξειδικευμένο Χειρουργό  Μαστού-Μαστολόγο, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Η κλινική ψηλάφηση είναι εξαιρετικά σημαντική για τον έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση. Με αυτήν αποφασίζονται πότε και ποιες διαγνωστικές εξετάσεις χρειάζονται και με το αποτέλεσμα τους μας παρέχεται η πλήρης κλινική παρακολούθηση του στήθους. Πολλές φορές οι γυναίκες κάνουν μια μαστογραφία και στην καλύτερη των περιπτώσεων διαβάζουν μόνον την διάγνωση του ακτινολόγου. Έτσι δυστυχώς καρκινικές βλάβες ξεφεύγουν από το στάδιο της έγκαιρης διάγνωσης “in situ” και εξελίσσονται σε προχωρημένα και μη ιάσιμα στάδια.
 • Υπέρηχος Μαστού (URTRA SOUND): Σε νέες γυναίκες το υπερηχογράφημα είναι η καταλληλότερη εξέταση, επειδή ο μαστός σε αυτήν την ηλικία είναι πυκνός και η μαστογραφία δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες. Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που επίσης έχουν πυκνό μαστό, θα πρέπει να παρακολουθούνται συνδυαστικά και με το υπερηχογράφημα.
 • Ψηφιακή Μαστογραφία Αναφοράς στα 35 έτη με θετικό οικογενειακό ιστορικό ενώ μετά τα 40 κάθε χρόνο για τον υπόλοιπο πληθυσμό.
 • Μαγνητική Μαστογραφία (MRI): όπου και όταν χρειάζεται για εξειδικευμένη διάγνωση.
 • Γονιδιακό έλεγχος: Σε γυναίκες υψηλού κινδύνου συστήνουμε εξατομικευμένη διαδικασία, εξατομικευμένα διαγνωστικά πρωτόκολλα  που περιλαμβάνουν συχνούς κλινικούς ελέγχους  και γονιδιακό έλεγχο, BRACA1 & BRACA2.
 • Αυτοεξέταση: είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η αυτοεξέταση πρέπει να γίνεται το β’ 10ήμερο του κύκλου στις γυναίκες που βρίσκονται σε έμμηνο ρήση ή μετά την εμμηνόπαυση σίγουρα μια φορά τον μήνα σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Για πλήρεις οδηγίες ψηλάφησης του στήθους σας πατήστε εδώ.

Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει στη διατήρηση του μαστού και στην πλήρη ίαση, στις περισσότερες των περιπτώσεων!

Με τις προαναφερθείσες εξετάσεις είμαστε σε θέση να ανιχνεύσουμε σχεδόν το σύνολο των καρκίνων του μαστού. Όταν υπάρχει ψηλαφητό μόρφωμα ή όταν υπάρχει οποιαδήποτε υποψία κακοήθειας πρέπει η βλάβη να «ταυτοποιηθεί» δηλαδή να γίνει βιοψία. Σε κάποιες περιπτώσεις όπου η ψηλαφητή μάζα δεν είναι ύποπτη και συνυπάρχουν άλλοι παράγοντες που μας επιβεβαιώνουν την καλοήθεια τότε μπορούμε να επιλέξουμε την κλινική παρακολούθησή τους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ

 • FNA, ή παρακέντηση με λεπτή βελόνα και αναρρόφηση υλικού προς κυτταρολογική εξέταση τείνει να καταργηθεί γιατί δε μας δίνει επαρκείς και αληθείς πληροφορίες.
 • Βιοψία με κόπτουσα βελόνη (Core Biopsy). Είναι η τεχνική που ακολουθείται στις περισσότερες περιπτώσεις. Η λήψη γίνεται κατά προτίμηση υπό υπερηχογραφικό έλεγχο και μπορεί να εντοπίσει και μη ψηλαφητούς όγκους. Η μέθοδος είναι καλά ανεκτή και μας δίνει πολλές πληροφορίες.
 • Χειρουργική αφαίρεση με σεσημασμένο σύρμα στη μαστογραφία μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε μικροαποτιτανώσεις και την αφαίρεσή τους.
 • Ανοιχτή βιοψία:  αφαιρούμε όλον τον όγκο στο χειρουργείο και κατόπιν το στέλνουμε για βιοψία. Οι περαιτέρω  θεραπευτικοί χειρισμοί θα καθοριστούν με βάση τον ιστολογικό τύπο.

Η κατάταξη του καρκίνου του μαστού σε στάδια είναι σημαντική και σχετίζεται σίγουρα με την πρόγνωση της νόσου. Ο καρκίνος του μαστού κατατάσσεται σε στάδια ανάλογα με το αν είναι διηθητικός, ανάλογα με το μέγεθος του, αν υπάρχουν διηθημένοι μασχαλιαίοι λεμφαδένες και με το αν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις. Στις μέρες μας υπάρχει η τάση οι ασθενείς να κατατάσσονται σε χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου. Στην  κατάταξη αυτή παίζουν σημαντικό ρόλο παράγοντες όπως η ηλικία, η επιθετικότητα του όγκου, οι ορμονικοί υποδοχείς και αλλά βιολογικά χαρακτηριστικά του όγκου.

ΙΑΤΡΙΚΟ STAFF

Η έγκαιρη διάγνωση και η επιτυχής αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού προϋποθέτει τη στενή συνεργασία μιας ομάδας ειδικών που ασχολούνται με την νόσο. Στο κέντρο αυτής της ομάδας βρίσκεται ο χειρουργός του μαστού και είναι ο ιατρός αναφοράς για την ασθενή. Πολύ σημαντική είναι και η συνεργασία του χειρουργού με τον ακτινοδιαγνώστη, τον ειδικό παθολογοανατόμο, τον ακτινοθεραπευτή, τον ογκολόγο, τον πλαστικό χειρουργό και κάποιες φορές με τον ψυχολόγο!

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ

Plasis Plastic Surgery

Καλέστε σήμερα 210 89 40 930

  Συμφωνώ και αποδέχομαι τους όρους Πολιτικής & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων*